El Big Data aplicat a la informació pública hi genera valor dins i fora

Normalment, els Ajuntaments, Comunitats Autònomes i organismes públics en general ofereixen els seus serveis per als ciutadans que els sol·liciten, dins un model reactiu. És cert que no es disposa dels recursos humans necessaris per millorar aquesta aproximació a la població.

    Etiquetes

    Veure tot