Els 8 millors sistemes de text analytics

Els sistemes de text analytics t’ajuden a trobar informació de qualitat als textos. S’estima que el 80% de la informació rellevant per a una empresa ve d’algun tipus de dades no estructurades que estan formades, en gran part, per text. Per exemple, podem trobar informació rellevant a e-mails, informes i, fins i tot,[...]

Quina és la diferència entre la folksonomia i la taxonomia?

La folksonomia i la taxonomia són mètodes molt comuns que s’utilitzen per organitzar i etiquetar dades i contingut digital. Tot i això, encara que els dos intenten solucionar el mateix problema, hi ha grans diferències entre ells en la manera en què gestionen aquesta informació. Vegem la diferència entre els dos[...]

Èxit de l'esdeveniment "Big Data Saves Lives"

El passat dia 7 de juny es va celebrar l’esdeveniment “Big Data Saves Lives” organitzat conjuntament per Microsoft i Bismart. En aquest esdeveniment hi van participar diversos actors involucrats en els serveis socials i el subministraments de serveis bàsics. Cada ponent va exposar el seu punt de vista pel que fa a la[...]

Què significarà la intel·ligència artificial per al futur del treball?

Escriure best-sellers, jugar a jocs d’Atari, plegar la roba… Què tenen en comú totes aquestes coses? Totes són activitats que, segons els experts en intel·ligència artificial (AI), les màquines faran millor que els humans en un futur no tan llunyà.

Fins ara ens preocupàvem per la privacitat amb la LOPD... com afectarà el GDPR al Big Data?

[mk_fancy_title size="18" font_family="none"]Com a organització centrada en ajudar als nostres clients a treure tot el valor possible a les seves dades, no podem passar per alt els problemes amb què s'hauran d'enfrontar a partir del maig del 2018 amb l'entrada en vigor del GDPR (Reglament General de Protecció de[...]