Èxit de l'esdeveniment "Big Data Saves Lives"

El passat dia 7 de juny es va celebrar l’esdeveniment “Big Data Saves Lives” organitzat conjuntament per Microsoft i Bismart. En aquest esdeveniment hi van participar diversos actors involucrats en els serveis socials i el subministraments de serveis bàsics. Cada ponent va exposar el seu punt de vista pel que fa a la[...]