El 95% de les dades empresarials no s'aprofita, però tenim la solució

95%. Aquest és el percentatge de dades empresarials útils que es desaprofiten.