Els beneficis de les smart cities: atenció al ciutadà millorada amb e-Governance

Les smart cities són ciutats en què la inversió en capital social i humà i en transport tradicional i infraestructures TIC modernes alimenten un desenvolupament econòmic sostenible i una alta qualitat de vida mitjançant Internet of Things (IoT) per optimitzar l'eficiència de les operacions i serveis de la ciutat.