Per a què podem fer servir Big Data?

El Big Data és l’enorme volum de dades estructurades i no estructurades amb què les empreses entren en contacte diàriament. Les empreses del nostre voltant utilitzen Big Data de moltes maneres. Tot i això, abans d’entrar en la qüestió de per a què es pot utilitzar Big Data, parlem de què és el Big Data.