En Blog CA
Publicado

La intel·ligència artificial ajuda a la presa de decisions en la gestió clínica

El passat dia 23 de maig Bismart va organitzar, juntament amb Microsoft, la jornada “La intel·ligència artificial ajuda a la presa de decisions en la gestió clínica”. Durant el matí, diversos ponents van presentar eines essencials per facilitar la comunicació entre els gestors i els clínics mitjançant l’exposició[...]