La intel·ligència artificial ens ajuda a salvar el món - 28/6/2018

El passat dia 28 de juny Bismart va organitzar, juntament amb Microsoft, la jornada “La intel·ligència artificial ens ajuda a salvar el món”. Durant el matí, diversos ponents van parlar dels diversos problemes a què s'enfronta la nostra societat, com ara l'envelliment de la població i la desconfiança en la[...]

La intel·ligència artificial pot pal·liar els efectes de l'envelliment de la població

L’envelliment de la població és el creixement de la proporció de persones de més de 65 anys sense que es registri un creixement en el grup de població en edat de treballar que ha de mantenir el sistema de pensions.