La intel·ligència artificial pot pal·liar els efectes de l'envelliment

L’envelliment de la població és el creixement de la proporció de persones de més de 65 anys sense que es registri un creixement en el grup de població en edat de treballar que ha de mantenir el sistema de pensions.