eldcare Friendly Reminders i Fall Alerts: el nou projecte de Bismart i ABD

El 2050, el 30% de la població serà major de 65 anys. Una població amb aquestes característiques requereix una gran despesa en atenció sanitària i social, per la qual cosa cal trobar solucions innovadores perquè aquests serveis puguin fer front als problemes que suposa una població envellida. La tecnologia ofereix[...]

Com convenço la meva empresa perquè inverteixi en intel·ligència artificial?

Avui dia, una empresa que no aposta per la tecnologia és una empresa en perill d'extinció. La innovació tecnològica és essencial per poder mantenir la competitivitat al mercat. Tot i així, situar-se a l'avantguarda de la tecnologia suposa una inversió considerable que no totes les empreses volen fer, encara que pugui[...]