Què fem? Smart Revenue Management Dashboards

Al sector hoteler el fet de tenir previsions de demanda apropiades és crucial per a la rendibilitat.