Què fem? - Power BI

Power BI de Microsoft és un conjunt d’aplicacions d’anàlisi de negoci que permet analitzar i compartir dades de manera molt visual i interactiva mitjançant quadres de comandament i dashboards.

En
Publicado

Per una altra dècada com aquesta!

És molt fàcil saber quin dia fas anys. O quan celebres l’aniversari amb la teva parella, o l’aniversari del primer allunament. O, fins i tot, quin dia fa anys el teu gos; encara que no sàpigues quin dia va néixer, sempre pots celebrar el dia que el vas adoptar. Però, quan parlem d’empreses... quan és el seu[...]

Què fem? - Big Data - Recopilació de dades

Visió integral i integrada de clients i consumidors