En
Publicado

Per què va tan lent el meu informe de Power BI?

Power BI és una eina ràpida que permet mostrar les dades amb gràfics i visuals variats. L’eina té capacitat per gestionar bases de dades enormes, però, tot i així, de vegades podem trobar-nos esperant minuts a que carreguin els gràfics.