En
Publicado

Com afrontar un projecte de machine learning

El machine learning és una manera analítica de resoldre problemes mitjançant la identificació o la predicció. Els algoritmes aprenen de les dades introduïdes i després fan servir aquest coneixement per treure conclusions de noves dades. És una branca dins de la intel·ligència artificial que fa servir algoritmes[...]