La feina de setmanes en poques hores: el projecte d'Hospital del Mar i Grup Ferrer

Bismart Folksonomy

Folksonomy és un sistema d'etiquetatge d'última generació que permet minar conjunts de dades i proporciona la informació que s'està buscant dins del document en un instant. Aquest sistema es basa en la folksonomia, un concepte que parteix de la taxonomia tradicional. En la taxonomia es defineixen[...]