Gestió de projectes amb Power BI

La gestió de projectes és una tasca complexa que implica coordinar diversos elements com el pressupost, el cronograma, l'abast i els riscos del projecte. Per a dur a terme aquesta tasca de manera eficient, es requereix d'eines que permetin controlar l'estat dels projectes. Parlem de Power BI per a la gestió de[...]