El 95% de les dades empresarials no s'aprofita, però tenim la solució

95%. Aquest és el percentatge de dades empresarials útils que es desaprofiten.

Quina és la diferència entre la folksonomia i la taxonomia?

La folksonomia i la taxonomia són mètodes molt comuns que s’utilitzen per organitzar i etiquetar dades i contingut digital. Tot i això, encara que els dos intenten solucionar el mateix problema, hi ha grans diferències entre ells en la manera en què gestionen aquesta informació. Vegem la diferència entre els dos[...]