Per què ens ha d'importar el data quality?

La qualitat de les dades és una mesura de l’estat de les dades que es basa en diversos factors com l’exactitud, la integritat, la coherència i la fiabilitat, entre d’altres. Mesurar els nivells de qualitat de les dades pot ajudar a les organitzacions a identificar errors que s’han de resoldre i a comprovar si les dades dels seus sistemes informàtics son adequades pel propòsit pel qual han estat recopilades.

La importancia del data quality

L’èmfasi en la qualitat de les dades en els sistemes empresarials ha augmentat a mesura que el processament de dades s’ha vinculat més estretament a les operacions comercials. A més, les organitzacions utilitzen cada vegada més l’anàlisi de dades per ajudar a impulsar les decisions comercials. Per això, la gestió de la qualitat de les dades s’ha convertit en un component bàsic del procés general de gestió de les dades. Els esforços per la millora de la qualitat de les dades solen estar estretament vinculats als programes de govern de dades que tenen com a objectiu garantir que les dades es formategin i s’utilitzin de forma coherent en tota la organització.

Utilitzar dades de mala qualitat pot tenir conseqüències comercials importants per les empreses. Aquestes dades solen ser l’origen de les ineficiències operatives, els anàlisis inexactes, o les estratègies comercials mal concebudes. Per exemple, els problemes de qualitat de les dades poden esdevenir despeses addicionals, pèrdues d’oportunitats de vendes o multes per informes financers incorrectes o inexactes o per falta de compliment de les normatives.

A més, aquests problemes poden dur als executius a perdre la confiança en les dades, la qual cosa pot significar que el business intelligence i les eines analítiques per millorar la presa de decisions en les organitzacions els hi causin recel. En última instancia, això pot afectar a la cultura de dades de tota la empresa.

Des del punt de vista financer, el manteniment d’alts nivells de qualitat de les dades permet a les organitzacions reduir el cost de la identificació i la reparació de dades defectuoses en els seus sistemes. Les empreses també poden evitar els errors operacionals i els defectes dels processos comercials que poden augmentar les despeses d’explotació i reduir els ingressos.

A més, la bona qualitat de les dades augmenta la precisió de les aplicacions analítiques, la qual cosa pot suposar millors decisions empresarials que impulsin les vendes, millorin els processos interns i donin a les organitzacions un avantatge comparatiu sobre els seus rivals. Les dades de bona qualitat poden ajudar a expandir l’ús de quadres de comandament de BI i les eines analítiques.

La gestió eficaç de la qualitat de les dades també allibera als equips de gestió de dades per tal que puguin centrar-se en tasques més productives que la neteja dels conjunts de dades. Per exemple, poden dedicar més temps a ajudar als usuaris empresarials i als analistes de dades a aprofitar les dades disponibles en els sistemes i a fomentar millors pràctiques de qualitat de dades en les operacions empresarials per a minimitzar els errors de dades.

DEIXA EL TU COMENTARI

Subscriu-te al nostre bloc!