La interoperabilitat i el mite de la Torre de Babel

En un món cada vegada més tecnològic i digitalitzat, la interoperabilitat és la base dels processos empresarials. El mite de la Torre de Babel ja predeia la importància de la interoperabilitat i es pot prendre avui com un exemple de per què la interoperabilitat és fonamental.

interoperabilidad-ejemplo-torre-de-babel-cielo

Per al seu òptim funcionament, les empreses requereixen d'una quantitat cada vegada més elevada de sistemes, eines i plataformes. L'adquisició de noves tecnologies és imprescindible per a mantenir-se al dia en un món en el qual la tecnologia avança cada vegada més ràpid i les seves capacitats són imprescindibles per a optimitzar el rendiment i la productivitat. 

Perquè la pluralitat de sistemes no representi un problema i les diferents eines puguin funcionar en tot el seu potencial, és necessari que siguin capaces d'entendre's les unes amb les altres i d'intercanviar informació.

Malgrat ser un concepte modern, la Bíblia —Gènesi— ja conté un exemple perfecte d'interoperabilitat en el seu fascicle sobre la Torre de Babel.

Segons la història narrada en el Gènesi, un diluvi universal gairebé provoca l'extinció de la humanitat, sent Noè i set integrants de la seva família els únics supervivents a la catàstrofe. Els descendents de Noè, que eren llavors els únics humans a la Terra, van viatjar fins a Babel, on van decidir construir una torre tan alta que arribaria al cel, coneguda com la Torre de Babel.

En aquells moments, tots els humans —descendents de Noè— parlaven el mateix idioma. No obstant això, Déu es va prendre la construcció de la torre com una ofença per part dels humans i va decidir castigar-los, fent que cadascun parlés un idioma diferent perquè no poguessin entendre's entre ells.

El mite de la Torre de Babel ​és l'explicació bíblica de per què parlem diferents idiomes. No obstant això, avui també es pot prendre com a exemple de per què la interoperabilitat és fonamental i de les fatals conseqüències que pot arribar a provocar la falta de capacitat d'integració entre sistemes.

Què és la interoperabilitatd?

 

HubSpot Video

 

Font: Bismart | Què fem amb les dades? - Procesament de dades

En termes generals, la interoperabilitat és la capacitat de múltiples sistemes de compartir recursos entre ells. En termes específics, la interoperabilitat sol reflectir-se en la capacitat de les màquines, softwares i eines de compartir dades i informació els uns amb els altres, així com d'explotar la informació compartida.

En aquest sentit, la interoperabilitat és la base de la integració de dades. Sense interoperabilitat entre els diferents sistemes que conformen la base tecnològica d'una empresa, les dades no poden ser explotats i aprofitats per a processos empresarials bàsics com l'intercanvi d'informació entre empleats, l'anàlisi de dades, la business intelligence, la generació de insights, la presa de decisions basada en dades (data-driven decisions), etc.

En definitiva, si adaptem el mite de la Torre de Babel als temps moderns, Déu castigaria els humans fent que cadascun dels sistemes, màquines i eines d'una organització parlessin idiomes diferents i no poguessin comunicar-se entre ells. Alguna cosa que, en realitat, ja passava i que va ser resolt amb la interoperabilitat. 

La narració bíblica de la Torre de Babel és, doncs, un exemple perfecte de per què necessitem la interoperabilitat.

Avui dia, la interoperabilitat no és únicament un requisit per als sistemes interns d'una empresa, sinó que també és la base perquè les companyies puguin col·laborar entre elles, així com de la creació de sinergies entre organitzacions.

Interoperabilitat i data governance: Més enllà de la compatibilitat entre sistemes

La interoperabilitat va més enllà de la compatibilitat entre dues o més sistemes. En aquests moments, la data governance és una part integral de la interoperabilitat

La governança de dades o data governance es refereix a l'adequada gestió de la informació disponible i a l'establiment de polítiques i processos per a evitar problemàtiques vinculades a la multiplicitat d'eines: els múltiples formats de les dades, la pèrdua d'informació, la duplicació de la informació, els protocols per a l'intercanvi d'informació, l'accessibilitat a les dades, etc.

La nova Torre de Babel o els problemes moderns de la interoperabilitat entre sistemes

Avui dia la majoria de sistemes empresarials ja són compatibles amb altres eines, l'intercanvi d'informació entre ells continua plantejant problemes.

  • Cada eina consumeix i tracta les dades en un format específic, per la qual cosa la interoperabilitat requereix de processos de normalització i estandardització de les dades.
  • Les dades han de ser adaptats a les particularitats de cada eina per a la seva correcta ingesta i explotació.
  • Els múltiples sistemes i processos dificulten el control i la governança de la pròpia informació, per la qual cosa les polítiques i processos de data governance són un requisit indispensable.
  • La informació ha d'estar disponible i ser accessible des de qualsevol sistema i en qualsevol moment.
Com fer de la interoperabilitat una realitat?

Per a resoldre els desafiaments plantejats en el punt anterior, les organitzacions requereixen de plataformes i processos per a la integració d'informació empresarial que consolidin la interoperabilitat entre sistemes i resolguin els reptes moderns de la interoperabilitat.

La majoria d'empreses recorren avui a processos ETL (Extract, Transform and Load) o les seves noves versions: ELT i ETLT. 

proceso etl extract transform and load

No obstant això, els processos d'interoperabilitat i integració de dades com ETL requereixen d'experts que siguin capaços d'assegurar el bon funcionament de totes les operacions que implica el procés.

A Bismart som experts en processos ETL i ELT, així com en la implementació i gestió de data warehouse i processos d'integració i processament de dades. La nostra especialitat recau garantir la interoperabilitat empresarial òptima mitjançant l'establiment de les polítiques de data governance i data quality més adequades per a cada estructura tecnològica específica, així com la correcta gestió de les dades mestres.

En definitiva, la nostra llarga experiència en interoperabilitat i integració ens capacita per a solucionar els reptes moderns que planteja la interoperabilitat entre sistemes, a més d'oferir als nostres clients les opcions d'automatització més adequades per als seus processos.

  • Integració de dades: intercanvi de dades entre els múltiples sistemes que intervenen en els processos de negoci, assegurant la integritat de la informació.
  • Gestió de dades mestres: consolidació i normalització de les dades mestres en un únic sistema per a la seva explotació.
  • Data Governance: gestió del cicle de vida de la informació, basada en una arquitectura de metadades i quadres de comandament.

Conclusió

El mite de la Torre de Babel compte que Déu va castigar els humans fent que parlessin idiomes diferents perquè no poguessin entendre's entre ells. No obstant això, el mite també és exemple de la importància de la interoperabilitat entre sistemes i de com una empresa pot veure's afectada per no implementar les plataformes i processos d'interoperabilitat adequats.

Necessites ajuda per a garantir la interoperabilitat a la teva empresa?

Podem ajudar-te!

DEIXA EL TU COMENTARI

Subscriu-te al nostre bloc!