Intel·ligència artificial: presa de decisions en gestió clínica

 

El passat dia 23 de maig Bismart va organitzar, juntament amb Microsoft, la jornada “La intel·ligència artificial ajuda a la presa de decisions en la gestió clínica”. Durant el matí, diversos ponents van presentar eines essencials per facilitar la comunicació entre els gestors i els clínics mitjançant l’exposició d’uns quants casos d’èxit.

La tecnologia en l'àmbit mèdic: diverses aplicacions

Durant la jornada es van presentar diversos punts de vista de l’aplicació de la tecnologia a la gestió clínica. D’una banda, es va explicar el potencial de la intel·ligència artificial per canviar totalment la manera de funcionar dels serveis socials mitjançant un cas d’èxit: la prova pilot d’un predictiu per optimitzar les ajudes dels serveis socials que s’ha dut a terme amb l’Administració Oberta de Catalunya. Aquest predictiu té en compte la segmentació de la població, el catàleg de serveis socials, arxius de serveis socials, pressupostos, cost per servei, etc. D’aquesta manera, l’administració pot garantir que es destinen els recursos a les persones que més ho necessiten, fins i tot si aquestes no ho demanen.

D’altra banda, la ponència del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano es va centrar en l’aplicació de la tecnologia per dur a terme estudis i recerca. Amb el Big Data i la Intel·ligència Artificial s’agilitza el processament de les dades i, per tant, s’escurça el temps requerit per dur a terme la investigació.

Finalment, la ponència del Dr. Josep M. Picas va concloure dient que el 40% dels diagnòstics són erronis. Si els mateixos metges que s’equivoquen en un 40% dels diagnòstics estan ensenyant a les universitats i són els que s’encarreguen de transmetre el coneixement, és altament problable que les noves generacions cometin els mateixos errors. Ara per ara, diversos metges poden tenir visions diferents sobre un mateix cas; amb la intel·ligència artificial, la màquina sempre arribarà a oferir un diagnòstic 100% correcte objectivament. La intel·ligència artificial en aquest camp esdevé una eina de suport que pot millorar els diagnòstics.

Així doncs, la intel·ligència artificial és aquí per quedar-se però no tant com una eina per substituir el que tenim sinó per millorar-ho i garantir-ne l’eficiència.

[mk_button dimension="flat" corner_style="rounded" size="x-large" url="https://bismart.com/ca/la-intelligencia-artificial-ajuda-a-la-presa-de-decisions-en-la-gestio-clinica-23-de-maig/" target="_blank" align="center" bg_color="#840000" btn_hover_bg="#000000"]Galeria de fotografies de l'esdeveniment[/mk_button]

DEIXA EL TU COMENTARI

Subscriu-te al nostre bloc!