5 maneres de millorar la gestió d'una ciutat: Better City Indicators

Vivim a la cúspide d’una revolució tecnològica que aviat canviarà la nostra manera de viure. Aquesta revolució està centrada al voltant de les dades, què en podem fer i què ens poden ensenyar. Els avenços en la tecnologia de mineria de dades han descobert grans conjunts de dades arreu, des dels carrers de la ciutat fins als electrodomèstics. Amb les eines adequades, hem après a transformar aquestes dades en informació i, després, en coneixement. Amb aquest coneixement estem convertint les ciutats en Smart Cities, i bigov Better City Indicators (BCI) pot ajudar a gestionar les dades de la ciutat de manera més intel·ligent.

Les dades es recopilen de diferents fonts en una ciutat. Fins fa poc, no existia un estàndard amb què contrastar com una ciutat en concret atén la seva població. L’Organització Internacional de Normalització (ISO), basada a Ginebra, va publicar el 2014 el nou conjunt d’estàndards d’indicadors de ciutat basats en un ampli ventall de factors, com ara medi ambient, infraestructura, economia, societat civil, govern i molt més.

Inspirat per la City Protocol Society, bigov Better City Indicators permet organitzar els indicadors de la ciutat. Amb aquesta solució es poden monitoritzar i visualitzar les dades en gràfics complets per entendre millor les tendències i veure els patrons més clarament, tot proporcionant més informació i coneixement del funcionament de la ciutat. A continuació hi ha cinc maneres en què bigov Better City Indicators ajuda a la millor gestió de la ciutat.

1. Aigua

bigov Better City Indicators

 

L’aigua és un bé preciós que ningú hauria de donar per fet. Durant els últims anys l’estat de Califòrnia ha experimentat una sequera “excepcional”, per la qual cosa s’estan prenent mesures per conservar l’aigua a tota la ciutat. Tots els municipis haurien d’estar preparats per enfrontar-se a qualsevol cosa que pugui esdevenir-se, i un dels primers passos per a aconseguir-ho hauria de ser la monitorització estricta de la gestió de l’aigua.

Amb vigob Better City Indicators es pot fer un seguiment de com s’ocupa la ciutat de les aigües residuals. És possible saber si la ciutat se n’està sortint o no amb indicadors com percentatges d’aigües residuals que no han rebut cap tractament o que han rebut tractament primari, secundari o terciari. Es pot conèixer el percentatge de la població que té accés a aigua potable i instal·lacions adequades, cosa que indica la posició de la ciutat pel que fa a la gestió de la qualitat de l’aigua.

2. Economia

Una ciutat feliç es basa en una economia forta. Si, en general, tots els ciutadans tenen feina i ingressos estables, la ciutat florirà. El rendiment de la ciutat es pot mesurar, comparar i contrastar amb el d’altres ciutats participants gràcies als indicadors de ciutat.

Better City Indicators permet identificar les tendències d’ocupació/desocupació  comparant-les amb dades d’anys anteriors. Amb indicadors com la taxa d’atur juvenil, el coeficient del servei del deute, l’índex d’estalvi de les famílies, la despesa de capital com a percentatge de les despeses totals i molts més, es pot fer un seguiment del rendiment econòmic i guanyar comprensió fàcilment. Fins i tot es pot fer un seguiment de com atén la ciutat les noves empreses amb indicadors com la xifra anual de noves patents per cada 100.000 persones, nombre de noves empreses per cada 100.000 persones i els ingressos interns com a percentatge dels ingressos totals.

3. Transport

Com es mou la gent per la ciutat? Disposa d’un transport públic eficient? Hi ha massa congestió als carrers?

Amb bigov Better City Indicators es pot seguir el nombre de vehicles particulars per càpita, el nombre de viatges en transport públic per càpita i el nombre de desplaçaments realitzats en mitjans de transport diferents de l’automòbil, cosa que ofereix una visió molt més informada de com es mouen els habitants. Així mateix, amb la solució de prevenció d’accidents de trànsit de Bismart es pot conèixer amb més profunditat on, quan, com i per què ocorren els accidents de cotxe a la ciutat, cosa que permet prendre decisions preventives per a evitar-los.

bigov Better City Indicators

4. Medi Ambient

Gràcies a la implementació de l’app a l’administració de la ciutat, es pot saber en quina direcció va la ciutat pel que fa a medi ambient. Des de l’entrada en vigor de l’Acord de París sobre el Clima el novembre de 2016, els països i ciutats han d’anar més amb compte de mantenir les emissions nocives al mínim possible.

Bigov Better City Indicators ajuda a mantenir a ratlla els nivells de contaminació de la ciutat: emissions de CO2, partícules en suspensió, concentracions de partícules fines en suspensió, diòxid de sofre, concentracions d’ozó i diòxid de nitrogen, entre d’altres. També ajuda a saber si es manté el compromís de reducció de soroll, en cas que s’hagi implementat, així com el risc de terratrèmol, inundació o, fins i tot, radiació solar.

5. Emergències

Com afronta la ciutat les situacions d’emergència? S’estan utilitzant tots els recursos disponibles adequadament i en les àrees que més ho necessiten? Disposar de serveis d’emergència ben equipats pot marcar la diferència en el benestar de la ciutat i bigov Better City Indicators pot ser útil per a aquest objectiu.

L’app conté indicadors de ciutat relacionats amb els serveis d’emergència, amb xifres de morts relacionades amb el foc i xifres de llits d’hospital per càpita. Aquests són tan sols dos de tots els indicadors extremadament detallats que proporciona. També pot informar de quants bombers, policies i metges estan treballant al servei dels ciutadans.

App Better City Indicators y tour

Bigov Better City Indicators està disponible gratuïtament a l’App Store de Windows. També és possible descarregar-se la Tour App gratuïta de bigov Better City Indicators, una guia de l’app, els indicadors i el seu funcionament.

DEIXA EL TU COMENTARI

Subscriu-te al nostre bloc!