Què fem? Interoperabilitat

Les organitzacions disposen d’un nombre cada vegada més elevat de sistemes, així com de sistemes cada cop més especialitzats. Ja sigui per a la gestió de part dels seus processos de negoci, per les característiques i necessitats de les diverses subsidiàries, filials, plantes... com per als processos d’adquisició o fusió d’empreses o bé per integrar-se amb tercers.

Perquè aquesta diversitat de sistemes no representi un problema per a les organitzacions, es requereix que aquests sistemes intercanviïn i comparteixin informació entre ells.

Només així les organitzacions poden cobrir satisfactòriament les seves necessitats per a:

 • Consolidar la informació.
 • Una adequada gestió de les dades mestres o de referència.
 • Connectar o integrar les aplicacions perquè els processos de negoci no s’interrompin o requereixin un traspàs manual d’informació.
 • Intercanviar informació amb tercers: proveïdors, clients o altres col·laboradors.

Però els sistemes requereixen aquesta informació de maneres diferents:

 • Formats d’intercanvi d’informació diferents: fitxers, bases de dades, web services, ODATA...
 • Convencions de noms diferents per a codis de clients, proveïdors, articles, unitats de mesura, països...
 • Freqüències d’actualització de dades molt diverses, des d’integracions en temps real fins a actualitzacions mensuals.
 • Integracions basades en programació temporal o per esdeveniment.
 • Les dades són o no són obligatòries en funció del sistema.
 • Sistemes que són capaços d’anar a buscar la informació o que només la poden rebre.
 • Etc.

Per tant, el problema és que aquests sistemes parlen idiomes diferents i requereixen un intèrpret que faci possible aquesta comunicació.

 sistemas-no-integrados-interoperabilidad-enterprise-information-integration-1024x764

Plataformes d'interoperabilitat

Les plataformes per a la integració d’informació empresarial ajuden a resoldre de manera eficient els reptes principals que planteja la interoperabilitat entre sistemes:

 • Integració d’informació entre sistemes.
 • Adaptació a les particularitats de cada sistema.
 • Normalització de les dades.
 • Integritat de la informació.
 • Govern de les dades i processos d’integració.
 • Consolidació de la informació.
 • Disponibilitat de la informació quan és necessària.

Fins fa relativament poc temps algunes organitzacions recorrien a plataformes EAI (Enterprise Application Integration) o similars, i altres al desenvolupament de processos ETL (Extracció, Transformació i Càrrega) per a integracions entre pocs sistemes. El primer dels casos requeria un cost d’adquisició elevat, perquè es basava principalment en la integració de connectors nadius, i en el segon, a mesura que el nombre de sistemes s’incrementava, el seu manteniment, operació i evolució es feien ingovernables i insostenibles.

Què oferim?

La nostra experiència en processos ETL, processos de qualitat de dades, gestió de dades mestres, data governance, etc. adquirida en nombrosos projectes DataWarehouse ens està permetent resoldre amb gran èxit els reptes que planteja la interoperabilitat entre sistemes en empreses de diversos sectors: industrial, oci i transport, entre d’altres.

Gràcies a les tecnologies que aporta Microsoft SQL Server Enterprise (Master Data Services, Data Quality Services, Integration Services, Power BI...) i l’experiència, metodologia i solucions aportades per Bismart, resulta més fàcil trobar una solució adequada per a la gran majoria d’organitzacions.

 • Integració de dades entre sistemes: governa i duu a terme el traspàs de dades entre els sistemes que intervenen en els processos de negoci i garanteix la integritat de la informació.
 • Gestió de dades mestres: consolidació i normalització de les dades mestres en un únic sistema per a la seva utilització pels diversos sistemes.
 • Data Governance: gestió de tot el cicle de vida de la informació basada en una arquitectura de metadades i quadres de comandament potents.

 

eii-platforma-1024x924-1

 

Els beneficis que aporta la solució de Bismart són:

 • Plataforma única per a la interoperabilitat.
 • Redueix el nombre d’integracions necessàries.
 • Minimitza els esforços per a la integració d’informació entre sistemes.
 • Garanteix la normalització a nivell de dades i de bases de dades i la integritat de la informació.
 • Simplifica la gestió i reutilització de dades mestres o altra informació de referència.
 • 100% de control sobre els processos d’integració en una única plataforma.
 • 100% autodocumentada en base a metadades.
 • Facilita l’adequació a RGPD.

DEIXA EL TU COMENTARI

Subscriu-te al nostre bloc!