Què fem? - Power BI

Power BI de Microsoft és un conjunt d’aplicacions d’anàlisi de negoci que permet analitzar i compartir dades de manera molt visual i interactiva mitjançant quadres de comandament i dashboards.

Què fa Power BI?

 • Transforma les dades en objectes visuals impactants i comparteix-los amb els teus companys en qualsevol dispositiu.
 • Explora i analitza visualment les dades a l’entorn local i al núvol, tot en una sola vista.
 • Col·labora en panells personalitzats i informes interactius i comparteix-los.
 • Distribueix-los per l’organització amb un sistema de govern i seguretat integrat.

Actualment, Power BI està reconeguda per Forrester, Gartner i PCMAG.COM, entre d’altres, com a una de les solucions líders al mercat en el seu àmbit.

Power BI Bismart BI AI

A Bismart implantem solucions amb les tecnologies que van donar com a resultat, el juliol de 2015, el que avui coneixem com a Power BI.

Des de llavors, Power BI és present al nostre dia a dia i ha adquirit una gran especialització i experiència. Gràcies a això, som partner certificat de Microsoft en Power BI.

En el desenvolupament de solucions de Power BI parem màxima atenció a 3 pilars que ens diferencien:

 • La qualitat de les dades: si les dades no són veraces i confiables, tots els esforços enfocats al desenvolupament de solucions de Business Intelligence seran en va. Per això, dediquem tots els esforços a assegurar la qualitat de les dades i per ajudar a les empreses a solucionar possibles problemes que puguin tenir en les seves dades d’origen.
 • El model de dades: els models de dades han deixat de ser per als tècnics. Ara els usuaris de negoci poden crear els seus propis informes i, per tant, és clau que els models de dades siguin simples i que el nombre de les entitats i camps siguin fàcilment comprensibles per als usuaris i que no comportin cap mena de confusió sobre el seu significat i finalitat. Si no es compleix aquesta premissa, resultarà difícil cobrir les expectatives dels usuaris.
 • La presentació dels informes: dissenyem informes cuidant tots els detalls de la seva presentació amb l’objectiu que siguin màximament atractius, simples i usables. Ens adaptem sempre a l’estil i imatge corporativa de les empreses i assessorem en l’ús dels objectes visuals més adequats. A més, procurem que els nostres informes tinguin un fil de comunicació conductor (storytelling).

Sense perdre de vista que, des d’un punt de vista tècnic, el seu desenvolupament es duu a terme seguint les bones pràctiques per a un òptim rendiment i per facilitar les tasques de manteniment i evolució.

La nostra oferta de serveis en Power BI cobreix les diferents facetes per a la seva òptima implantació:

 • Assessorament en aspectes tècnics d’arquitectura i llicenciament.
 • Implementació d’aplicacions analítiques.
 • Integració de Power BI com a capa de presentació i anàlisi en entorns Data Warehouse.
 • Servei d’acompanyament a empreses per facilitar la implementació de solucions amb Power BI de manera interna i autònoma.
 • Disseny de llibres d’estil per a la capa de presentació.
 • Suport expert per al desenvolupament de solucions.
 • Tallers de formació amb dades reals dels clients.

DEIXA EL TU COMENTARI

Subscriu-te al nostre bloc!