Reptes i factors d'èxit en la implantació d'un quadre de comandament

Els quadres de comandament i dashboards són eines que permeten a les organitzacions el seguiment i l'anàlisi dels seus indicadors i altres resultats.

Què fem? Smart Revenue Management Dashboards

Al sector hoteler el fet de tenir previsions de demanda apropiades és crucial per a la rendibilitat.