Què fem? Interoperabilitat

Les organitzacions disposen d’un nombre cada vegada més elevat de sistemes, així com de sistemes cada cop més especialitzats. Ja sigui per a la gestió de part dels seus processos de negoci, per les característiques i necessitats de les diverses subsidiàries, filials, plantes... com per als processos d’adquisició o[...]