La feina de setmanes en poques hores: el projecte d'Hospital del Mar i Grup Ferrer

Bismart Folksonomy

Folksonomy és un sistema d'etiquetatge d'última generació que permet minar conjunts de dades i proporciona la informació que s'està buscant dins del document en un instant. Aquest sistema es basa en la folksonomia, un concepte que parteix de la taxonomia tradicional. En la taxonomia es defineixen[...]

Quina és la diferència entre la folksonomia i la taxonomia?

La folksonomia i la taxonomia són mètodes molt comuns que s’utilitzen per organitzar i etiquetar dades i contingut digital. Tot i això, encara que els dos intenten solucionar el mateix problema, hi ha grans diferències entre ells en la manera en què gestionen aquesta informació. Vegem la diferència entre els dos[...]