Què fem amb les dades? - Processament de dades

Pràcticament ja ningú dubta del valor de les dades, que s'han convertit en un actiu imprescindible per a les empreses. El valor de les dades no és fortuït ni contingent. Les dades en el seu format original són com un diamant en brut. Desemmascarar el valor implica processar-les, tractar-les, transformar-les... En[...]