Moltes organitzacions utilitzen sistemes ETL que permeten extreure dades de diferents fonts, transformar-les i emmagatzemar-les en una base de dades.

El dia 25 de maig acaba el període d'aplicació de la nova regulació general de protecció de dades (GDPR) de la Unió Europea. Això vol dir que totes les organitzacions i empreses del món que treballin amb dades dels ciutadans de la Unió Europea han de complir la regulació a partir del dia 25 de maig.

Aquesta regulació es va aplicar el 2015, però la UE ha donat dos anys a les empreses i organitzacions per adaptar els seus sistemes. Les organitzacions afectades no són només les que tenen seu a la UE, sinó qualsevol empresa, organització o entitat que manipuli dades de ciutadans europeus.

Cal recordar que les multes per l'incompliment d'aquesta nova regulació poden arribar al 4 % de la facturació anual o 20 milions d'euros.

Segons un estudi de Gartner, la majoria d'empreses no estaven preparades per a la GDPR mesos abans de la fi del termini d'aplicació.

ETL: sistemes que no compleixen la GDPR

Hi ha moltes organitzacions que utilitzen sistemes ETL. Els sistemes ETL permeten extreure dades de diferents fonts, transformar-les i emmagatzemar-les en una base de dades. El problema és que molt pocs d'aquests sistemes estan preparats per a la Regulació general de protecció de dades, és a dir, que en els processos d'extracció, transformació i emmagatzematge no es garanteix que es compleixin els requisits de protecció de dades.

Master Data Management & Enterprise Information Integration

Fins ara, la integració d'informació entre els sistemes es realitzava de forma heterogènia, amb nombroses interfícies específiques one-to-one, amb esforços importants pel que fa a programació, etc., fruit de donar resposta a les necessitats que anaven sorgint sense una reflexió inicial per oferir un plantejament global, escalable i sostenible a llarg termini.

Master Data Management Enterprise Information Integration (MDM/EII) és un nou sistema que permet a les organitzacions visualitzar les dades de diversos sistemes i formats diferents en un sol lloc. MDM/EII s'ha dissenyat amb la nova regulació en ment, per la qual cosa garanteix que en cada pas del procés es respecten els seus requisits. MDM/EII assegura la integritat de la informació: les dades són exactes, completes, homogènies, sòlides i coherents amb la intenció per la qual són traspassades.

La plataforma facilita el traspàs d'informació d'un sistema a un altre. La integració orientada a la informació no requereix modificacions en els sistemes implicats, sinó només la implementació del mecanisme d'intercanvi d'informació entre els repositoris de dades de les aplicacions respectives. Representa la forma d'integració més simple i de menor impacte en comparació amb altres tipus d'integració: orientada a processos o a serveis.

Si vols més informació sobre la solució pots posar-te en contacte amb nosaltres aquí. Un dels nostres experts es posarà en contacte amb tu aviat.

Publicat per Maria Gorini