Què és un data warehouse? Diferències vs data alake i arquitectura

Els conceptes data warehouse i data lake se solen confondre. No obstant això, aquests dos tipus d'emmagatzematge de dades són molt més diferents del que pot semblar a simple vista. De fet, l'única cosa que tenen en comú és que contenen grans quantitats de dades.

Raons per les quals hauries de treballar en una empresa de Big Data

Les empreses de Big Data estan obrint un nou ventall de possibilitats arreu del món. El Big Data és la força que mou l’aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial que està canviant la manera de funcionar de les empreses; la intel·ligència posada al front de la presa de decisions. En un món més interconnectat[...]

    Subscriu-te al nostre bloc!