Power BI Data Governance: Gestió, control i seguretat en Power BI

A mesura que una organització creix en nombre d'empleats i d'activitat, la gestió dels seus actius es complica. Moltes empreses disposen d'un gran nombre d'usuaris que fan servir Power BI, així com d'una gran quantitat d'informes, datasets i altres continguts essencials per a l'ús del servei. Quan la quantitat[...]