La interoperabilitat i el mite de la Torre de Babel

En un món cada vegada més tecnològic i digitalitzat, la interoperabilitat és la base dels processos empresarials. El mite de la Torre de Babel ja predeia la importància de la interoperabilitat i es pot prendre avui com un exemple de per què la interoperabilitat és fonamental.

Interoperabilitat en l'era de la tecnologia flexible

En l'era de la tecnologia flexible i l'extensibilitat, la interoperabilitat entre sistemes ja no és un valor afegit, és una necessitat.

Metavers: què és el món virtual preferit de Mark Zuckerberg?

Corria l'any 1992 quan Neal Stephenson va verbalitzar la paraula per primera vegada. Trenta anys més tard, el metavers promet convertir-se en realitat. Però, què és el metavers i per què totes les grans companyies tecnològiques hi estan obsessionades?