En l'era de la tecnologia flexible, la interoperabilitat i la integració entre sistemes és una necessitat, especialment per a les empreses.

En l'era de la tecnologia flexible i l'extensibilitat, la interoperabilitat entre sistemes ja no és un valor afegit, és una necessitat.

Bismart-Interoperability-Interoperabilidad

La diversificació del mercat és evident en el món tecnològic. L'oferta de programari, eines tecnològiques i aplicacions s'ha estès moltíssim en els últims deu anys, dibuixant un panorama en el qual els grans actors del mercat tecnològic representen una fracció considerablement menor del mercat total que anys enrere.

Aquesta casuística ha obligat a les companyies venedores de software i d'eines tecnologies a posicionar la interoperabilitat i la integració entre sistemes com un valor cada vegada més destacat de les seves solucions tecnològiques.

De fet, molts proveïdors tecnològics ja ofereixen solucions pensades per a l'extensibilitat. És a dir, la capacitat d'un software o una tecnologia de ser ampliat per un altre software que, a més, no té per què ser del mateix proveïdor. Aquest fenomen és conegut com a tecnologia flexible. Flexible perquè es pot ampliar i flexible perquè es pot ampliar a través d'un altre proveïdor.

Avui en dia, un software que no s'integri amb altres plataformes i tecnologies difícilment tindrà el seu espai en el mercat, tot i que el seu funcionament sigui millor que el d'altres eines.

Interoperabilitat en l'era de la tecnologia flexible

En l'actualitat, la interoperabilitat és difícil d'esquivar. Pensa un segon en la teva empresa i en les eines que uses diàriament. Amb tota seguretat, és molt probable que no totes siguin del mateix proveïdor tecnològic.

Les empreses són cada vegada més tecnològiques, digitals i data-driven. La inclinació cap a la tecnologia i l'aprofitament de les dades implica més eines que, a més d'integrar-se entre elles, han d'habilitar la integració de dades. Les dades ja són un asset fonamental en el món del business i perquè les organitzacions puguin seguir la seva evolució natural cap a una cultura cada vegada més data-driven, és necessari que els softwares i sistemes empresarials no interrompin el flux de les dades.

La integració de dades és una part bàsica de la integració de sistemes. Per tant, a l'hora d'invertir en qualsevol solució tecnològica, les empreses han d'explorar les possibilitats d'interoperabilitat de la solució en qüestió. 

Per tal que la diversitat de programari, sistemes i eines no sigui problemàtica, els sistemes han de tenir la capacitat d'intercanviar dades i informació entre ells. En altres paraules, interoperabilitat.

Interoperabilitat en l'entorn empresarial

Per què les empreses necessiten la interoperabilitat? Essencialment, per a poder operar de manera ininterrompuda. En concret, la interoperabilitat entre sistemes és necessària perquè:

 • Els processos de negoci i les operacions no es vegin interromputs.
 • Es pugui compartir informació a nivell intern i extern.
 • Les metadades puguin ser degudament gestionades.
 • Les dades puguin ser analitzades i aprofitades íntegrament.
 • Les dades puguin ser consolidades.
 • La informació pugui ser transformada en coneixement.
 • Els càrrecs directius puguin prendre decisions basades en dades o data-driven decisions.

Pel que fa a l'intercanvi de dades, hem de tenir en compte que cada sistema requereix les dades en un format concret. Per tant, perquè els fluxos empresarials puguin discórrer sense impediment, els sistemes necessiten que les dades siguin transformades per a poder entendre-les. Bàsicament, cada sistema parla un idioma i per a poder entendre's els uns amb els altres requereixen un intèrpret que, en aquest cas, són les plataformes i/o processos que possibiliten la interoperabilitat com ETL, per exemple.

Les plataformes d'interoperabilitat i sistemes d'integració de la informació empresarial solucionen els reptes que planteja la integració de dades entre múltiples sistemes:

 • Normalització i estandardització de les dades.
 • Integració de la informació entre sistemes, plataformes i APIs.
 • Adaptació de la informació a cada sistema.
 • Consolidació de la informació i garanties de data quality.
 • Aplicació de polítiques de data governance.
 • Accessibilitat de la informació en temps real. 

La interoperabilitat entre sistemes també facilita l'automatització de processos, en la mesura en què possibilita que l'intercanvi d'informació no s'interrompi i es pugui dur a terme en temps real.

Per altra banda, disposar d'un entorn tecnològic integrat resulta essencial perquè les companyies puguin actualitzar les seves eines i softwares operatius quan sigui necessari. Aquesta possibilitat està vinculada a l'escalabilitat i a la possibilitat de donar resposta a les necessitats d'IT a llarg termini per a poder incrementar la productivitat.

La tecnologia avança cada vegada més ràpid i també ho fan les necessitats de les empreses. En aquest sentit, la freqüència amb la qual les organitzacions actualitzen la seva infraestructura, tecnologies i els protocols vinculats a aquestes eines és cada vegada major. Perquè aquesta transformació tecnològica sigui possible, la interoperabilitat ha de ser una realitat. A més, els sistemes integrats permeten que una companyia pugui incorporar una tecnologia o actualitzar un software sense haver de renunciar a la infraestructura heretada i als altres sistemes dels quals ja disposen.

 

Conclusió

La interoperabilitat i la tecnologia flexible seran cada vegada més importants a mesura que els mercats de programari continuïn diversificant-se. Al món empresarial, la interoperabilitat resulta fonamental perquè els processos empresarials i els fluxos de dades no es vegin interromputs, l'automatització d'operacions sigui possible i la inversió en noves tecnologies no sigui un problema.

Publicat per Núria Emilio