Explorem la possibilitat d'implementar una política de data governance i monitoratge de l'activitat empresarial a Power BI. T'expliquem com!

Aplicar mesures de data governance als sistemes d'anàlisi corporatius s'ha convertit en una necessitat elemental per les companyies i negocis. Bismart ha creat un conjunt d'eines amb la intenció de capacitar a les organitzacions a l'hora d'aplicar mesures de data governance a Power BI: Power BI Viewer i Power BI Analytics.

Ordenador-2

Que en el panorama actual les dades són un actiu empresarial imprescindible és una realitat. Pràcticament tots els negocis ja compten amb els seus propis conjunts de dades que fan servir en el desenvolupament de la gran majoria de les accions empresarials. En aquest sentit, és fonamental que les organitzacions comptin amb polítiques de data governance per garantir la qualitat i la seguretat de les dades, assegurar el compliment de les normatives vigents i promocionar la confiança en les dades dins l'empresa.

Actualment, no tenir confiança en les dades pertinents implica no tenir confiança en la nostra activitat. Les mesures de data governance són, sense dubte, una tasca pendent per a moltes corporacions que segueixen sense apropiar-se de polítiques de data governance íntegres i establertes, tal com ja vam concloure en l'article 'Què hem après després de dos anys de GDPR? Data quality i data governance'.

 

Data governance a Power BI

Como ja anunciàvem en el post 'Com pots fer servir Power BI per al data governance?', el data analysis i la governança de dades estan relacionades, ja que comparteixen propòsits. Les polítiques empresarials de data governance han de fomentar les tasques de data analysis, incloses en els fluxos de treball de business intelligence.

Per altra banda, les polítiques de data governance no poden ser concebudes sense una prèviament consolidada cultura empresarial data-driven que prioritzi un tractament apropiat de les dades per part de tota l'organització.

Fruit de la simbiosi entre governança de dades, BI i data analysis, sorgeix una necessitat cada vegada més pronunciada: poder aplicar mesures de data governance a una de les eines d'anàlisi més prolíferes en l'entorn del business: Power BI.

Power BI s'ha convertit en l'entorn preferent pel desenvolupament de processos de business intelligence que ajuden a les empreses a generar oportunitats de negoci. Per altra banda, Power BI també és l'entorn per a l'avaluació del rendiment empresarial i el consegüent procés de presa de decisions.

A mesura que les organitzacions van creixent, és habitual que cada vegada acumulin més quantitat de conjunts de dades, informes i quadres de comandament a Power BI Service. La multiplicitat d'informació, continguts i usuaris pot generar confusió, entorpir l'intercanvi d'informació i alentir els fluxos de treball; especialment en aquelles companyies que compten amb múltiples departaments o equips de treball.

El problema pot agreujar-se quan els responsables d'equip de l'empresa són incapaços de gestionar l'entorn, els continguts i l'activitat dels usuaris a Power BI Service. La falta de control i de comprensió dels actius pertinents pot inclús afectar la productivitat general i produir costos innecessaris.

 

Com afavorir el data governance a Power BI?

A Bismart, com a empresa partner Power BI i Gold Partner preferent de Microsoft a Espanya, comptem amb una llarga experiència fent ús d'aquest conjunt d'eines pel desenvolupament de les nostres solucions. Tanmateix, hem ajudat a múltiples entitats a optimitzar els seus fluxos de treball i a aprofitar al màxim les seves possibilitats. No obstant això, el nostre expertise en Power BI ens ha dut a identificar certes carències a l'hora d'utilitzar eines analítiques amb propòsits empresarials, així com una sèrie de reptes als quals s'enfronten la majoria d'empreses a l'hora de treballar amb aquest tipus de sistemes analítics

Entre ells, s'inclouen la gestió de la publicació d'informes, la concessió d'accessos a usuaris amb rols divergents, la capacitació dels usuaris avançats i la protecció de les dades i els continguts. Així mateix, monitorar l'ús i l'activitat de múltiples usuaris amb funcions diferents i assignar-los l'autonomia que necessiten sense danyar la governança i el control sobre les dades i els informes pot resultar una tasca extremadament complexa. 

Amb la intenció de donar resposta a les problemàtiques més habituals de les companyies, Bismart ha creat un conjunt de solucions de data governance per Power BI

 

Power BI Viewer: Entorn de visualització i administració d'informes per a usuaris amb llicència Power BI Embedded

Power BI Viewer és un entorn de visualització i administració d'informes ideal per aquelles companyies que disposen de llicències Power BI Embedded i que necessiten un entorn on poder accedir, veure i gestionar els seus continguts de Power BI. A banda d'ampliar les possibilitats de data governance de Power BI Service, fusiona les capacitats de Power BI Embedded i Power BI Pro, possibilitant que els usuaris amb llicències embedded disposin de totes les capacitats de Power BI Pro.

New call-to-action

Power BI Viewer no té limitacions pel que fa a la quantitat d'informes o usuaris i, a més a més, permet compartir informes lliurement i amb total seguretat, tant amb usuaris interns com externs a l'empresa i sense necessitat que disposin de llicències Power BI. 

Per altra banda, es tracta d'un entorn totalment personalitzable i inclou opcions avançades de configuració que permeten adaptar la disposició i la presentació de l'entorn a les necessitats de negoci de cada companyia.

Amb Power BI Viewer podràs:

 • Compartir sense límits: Comparteix un núombre il·limitat d'informes i dashboards amb tots els usuaris que vulguis.
 • Compartir amb qui sigui: Comparteix informes i quadres de comandament amb usuaris interns o externs a l'organització, tinguin o no llicència de Power BI.
 • Compartir de forma segura: Protegeix les dades i informes de la teva organització amb capes de seguretat, codis personalitzats i restriccions d'accés i d'autonomia.
 • Accedir a tots els informes des d'un únic espai: Visualitza i gestiona tots els teus informes, dades i quadres de comandament de Power BI des d'un únic entorn que afavoreix la navegació i construeix una experiència d'usuari centralitzada i adaptada. 
 • Adaptar la publicació d'informes a les teves necessitats: Organitza els teus informes per categories temàtiques o de departament i personalitza la presentació de la publicació dels reports. 
 • Estalviar diners: Instal·lació disponible com a servei SaaS i on-premise. Comparteix informes amb altres usuaris sense necessitat d'adquirir múltiples llicències Power BI. 

Vols més informació? Accedeix a la pàgina de Power BI Viewer o visualitza el webinar de la solució a continuació: 

 
Power BI Analytics: Analitza l'activitat de tots els usuaris a Power BI Service

Power BI Analytics és un entorn d'anàlisi integrable a Power BI sense límits de temps, d'espai o de capacitat

New call-to-action

L'eina inclou un registre històric il·limitat que rastreja tota l'activitat de Power BI Service i l'emmagatzema en un repositori de dades exclusiu, solventant així les limitacions de monitoratge de Power BI Service, que solsament registra l'activitat d'un mes. 

La solució capacita als càrrecs directius de les organitzacions a l'hora de revisar què fan els seus treballadors, permetent-los visualitzar totes les accions que es produeixen dins del servei. Tanmateix, converteix Power BI en l'entorn on analitzar les dades d'activitat

Dissenyat per afavorir la productivitat empresarial, la seva capacitat d'emmagatzematge il·limitada permet que els càrrecs de responsabilitat puguin estudiar l'evolució del seu rendiment, comparar les mètriques de diferents períodes temporals i, en definitiva, obtenir insights de valor sobre la seva productivitat

Amb Power BI Analytics podràs: 

 • Descobrir quins usuaris treballen en quins informes, amb quin objectiu i amb quina freqüència. 
 • Gestionar l'activitat dels usuaris a través de l'API d'administració de Power BI. 
 • Trobar informació de valor sobre la productivitat dels usuaris i l'evolució del rendiment empresarial sense sortir de Power BI Service. 
 • Identificar quins informes són els més consultats i per què. 
 • Alliberar espai d'emmagatzematge prescindint d'aquells informes que ningú utilitza.
 • Reduir costos i guanyar capacitat descartant els continguts improductius.

Vols més informació? Accedeix a la pàgina de Power BI Analytics o visualitza el webinar de la solució a continuació:

Power BI Viewer i Power BI Analytics són, en definitiva, dues solucions de data governance que propicien la governança, el control i el management de l'activitat a Power BI. Així mateix, fomenten l'obtenció de coneixement i capaciten als càrrecs de responsabilitat a l'hora d'optimitzar la productivitat empresarial.

Publicat per Núria Emilio