Encara hi ha poques empreses que utilitzen l'anàlisi de dades. Per fer-ho cal dur a terme un canvi de paradigma a l'empresa. T'ho expliquem

Avui dia totes les empreses, independentment de la seva mida, disposen de dades. Algunes les fan servir per extreure’n informació valuosa que els permeti conèixer millor l’estat de la seva organització, la relació amb els seus clientes, el funcionament de les cadenes de producció i millorar la presa de decisions minimitzant els riscos i optimitzant processos. Tot i això, encara hi ha moltes empreses que no aprofiten les seves dades. Potser la qüestió no és que aquestes empreses desconeguin el valor que pot aportar-los la intel·ligència de negoci, sinó que no disposen d’una cultura de dades dins de l’organització, per la qual cosa es dificulta la implementació de les tecnologies d’anàlisi de dades.

5 maneres de fomentar una cultura data driven

Per fer un bon ús de les dades disponibles no n'hi ha prou amb saber que hi són i apreciar-ne el valor potencial, sinó que l'empresa ha d'utilitzar-les per poder prendre decisions informades sobre el negoci i els processos empresarials. En altres paraules, cal saber interpretar el que diuen les dades.

Aquestes empreses innovadores fan servir les dades per predir, la qual cosa ofereix una base per a la presa de decisions. Dit d'una altra manera, les dades preparen a l'empresa per enfrontar-se al futur. Per aconseguir-ho, les persones que formen part de l'empresa han de tenir coneixements de dades perquè puguin formar part de la presa de decisions a totes les escales i perquè puguin utilitzar les dades per descobrir noves oportunitats.

Per impulsar el coneixement de les dades, l'organització ha d'implementar una cultura de treball que en fomenti l'ús i suporti la presa de decisions basada en fets. A més, ha de fomentar la curiositat i el pensament crític en general i en relació amb les dades en particular. Per aconseguir-ho, l'empresa s'ha de dotar de la tecnologia adequada i de les persones adequades.

Hi ha moltes maneres de fomentar una cultura de dades a l'organització. A la nostra guia en comentem 5 de les més rellevants.

DESCARREGA'T LA GUIA

L'anàlisi de dades facilita la feina, dona suport a la presa de decisions i ofereix noves oportunitats a partir de la detecció de tendències. Per incloure l'equip en aquesta innovació, aproxima-t'hi des d'una perspectiva centrada en les dades, de manera que tots els membres en percebin l'impacte i vegin els avantatges que pot aportar-los un canvi en la cultura empresarial.

Publicat per Maria Gorini