Power BI llança actualitzacions constantment. En aquesta ocasió s'introdueix com a novetat el gràfic de descomposició en arbre (decomposition tree).

La nova actualització de Microsoft introdueix, com sempre, moltes novetats. En aquesta ocasió hi ha un parell d'addicions molt interessants. En primer lloc, s'ha començat a treballar en la modernització de l'aparença de la cinta d'opcions per acostar-la a la de la suite d'Office. Segons Microsoft, aquest canvi és la base per introduir moltes més novetats en aquest aspecte en el futur, com el mode nocturn, per exemple, i s'està duent a terme per facilitar l'ús de la plataforma. En aquesta primera fase, a més del canvi d'aparença, s'han eliminat les icones inhabilitades, de manera que només hi són les que sí que poden fer-se servir en cada vista.

Bismart Business Intelligence Novetats power bi
Reporting

La novetat més interessant d'aquesta actualització és, sens dubte, la introducció del gràfic de descomposició en arbre (decomposition tree). La descomposició en arbre serveix per fer anàlisis de causa arrel a partir de la visualització de la contribució de les categories individuals al total. El visual permet descomposar o dividir un grup per poder veure cada categoria individual i veure com es poden ordenar segons una mesura seleccionada, com per exemple la quantitat de vendes. Amb aquest gràfic es poden dur a terme simulacions i prediccions en què es pugui recolzar la presa de decisions.

A més, el visual de descomposició en arbre en Power BI permet visualitzar les dades a través de diverses dimensions. Agrega automàticament les dades i permet aprofundir en les dimensions en qualsevol ordre. També disposa d'una visualització a partir d'intel·ligència artificial, de manera que se li pot demanar que trobi la dimensió següent per aprofundir basant-se en criteris específics. Això fa que aquest visual sigui una eina genial per a l'exploració ad-hoc i l'anàlisi de causa arrel, a més de predir i fer simulacions.

Analytics

Pel que fa a analytics, la nova actualització ofereix novetats per als botons: ara és possible donar format de manera dinàmica al color del text, a la línia de la icona i al fons, entre d'altres.

Visualització

A la secció de visualització també arriben novetats amb l'actualització i introducció de diversos nous visuals:

  • Actualització d'ArcGIS Maps. Ara aquest visual té suport per a connectar-se als serveis d'ArcGIS Enterprise mitjançant autenticació. Com a novetat, també permet geocodificar fins a 3.5oo punts per als usuaris lliures i fins a 10.000 per als subscrits.
  • Nous visuals d'xViz. xViz té dos nous visuals en aquesta actualització:
    • Advanced Gauge (gràfic de velocímetre). El visual de velocímetre permet comparar fàcilment un valor real contra un valor objectiu. Això permet moltes opcions de configuració i personalització, com la possibilitat que sigui un cercle complet o un semicercle i poder veure dues mètriques diferents al mateix velocímetre.
    • Hierarchical Filter (filtre jeràrquic). El visual de filtre jeràrquic suporta jerarquies, format avançat i cerca, entre d'altres. Cada node permet expandir-lo o encongir-lo per millorar la navegació i seleccionar més d'una categoria per filtrar.
  • ZoomCharts Drill-Down Waterfall Visual. El visual de ZoomCharts Drill-Down Waterfall és una nova addició a la família de visuals personalitzats de ZoomCharts i està equipat amb totes les característiques de la firma: drill-down interactiu, animacions suaus i moltes opcions de personalització. Els visuals estan optimitzats per funcionar tant en dispositius d'escriptori com en dispositius portàtils, la qual cosa proporciona una experiència d'usuari intuïtiva. Aquest gràfic aporta més llibertat i flexibilitat perquè permet visualitzar augments i disminucions i totals. Alguns casos d'ús comuns de Drill-Down Waterfall són la descomposició de pèrdues i guanys totals en comptabilitat i finances, la monitorització del moviment d'existències en la gestió d'inventaris, la comprensió de les contribucions de les campanyes per liderar el volum de vendes i màrqueting i la visualització dels canvis en el nombre d'empleats a recursos humans.
  • Financial Reporting Matrix de ProfitBase. El visual de matriu d'informes financers de Profitbase està orientat a crear fàcilment informes financers.
  • Distribution. El visual de distribució d'Inservit permet veure un indicador per a cada categoria del camp que es posa al visual, de manera similar a una llegenda per filtrar l'informe.
  • Tree. El visual d'arbre de CK Corporation permet visualitzar les dades jeràrquiques en estructura d'arbre.
Connectivitat de dades

La nova actualització ofereix connectors amb diverses plataformes, com LinkedIn Sales Navigator, SAP, Vena, SiteImprove o Product Insights de Dynamics 365.

Preparació de dades

Les funcions d'intel·ligència artificial que es van introduir aquest any passen a estar disponibles per a la versió d'escriptori de Power BI. Aquesta funció permet extreure informació de les dades de text i imatges amb models d'anàlisi de text i visió i accedir als models d'Azure Machine Learning directament a Power BI Desktop.

Com sempre, les actualitzacions de Power BI venen carregades de moltes novetats i millores interessants. Pots consultar el nostre resum de la previsió d'actualitzacions fins 2020 aquí.

Publicat per Maria Gorini