El Revenue Management és essencial per a les empreses hoteleres. T'expliquem en què consisteix i què cal tenir en compte quan l'implementem a l'empresa.

Al sector hoteler, l'alta ocupació no és necessàriament sinònim de rendibilitat. Cal augmentar les vendes alhora que augmentem els preus mitjans. Per ser competitiva de debò avui dia, qualsevol cadena d'hotels està obligada a aplicar tècniques i estratègies de revenue management avançades si vol veure créixer el seu negoci i el seu compte de resultats de manera sostinguda.

Revenue management que es i per a que serveix

No només cal incrementar les vendes, sinó que l'objectiu ha de ser vendre més i a millor preu.

L'oferta de tecnologia de gestió d'hotels disponible a l'actualitat és aclaparadora i pot dur a la confusió i la frustració si no es tenen certs conceptes clars a l'hora decantar-se per un programa o un altre. Hem d'assabentar-nos de què ens ofereix cada eina i què n'aconseguirem.

No obstant, no hi ha dubte que, amb l'ajuda de software específic capaç de generar informes i anàlisis personalitzades, les empreses hoteleres poden veure millorar sensiblement els seus números. Gràcies al control dels resultats i una anàlisi constant dels números, podem arribar als resultats esperats.

La gestió i l'aprofitament de les dades que acumulen (o haurien d'acumular) les cadenes hoteleres, combinades i creuades amb altres fonts de dades, que poden ser internes o externes, són la clau per ser competitius en un mercat globalitzat. Com va resumir Maialen Carbajo, responsable de Google per al sector turístic a Espanya i Portugal al congrés Hospitality 4.0 2019: "totes les empreses que venen directament al consumidor tenen dades, però en general no saben quines ni on les tenen. El repte, per tant, és saber on són, com gestionar-les i aplicar-les a l'estratègia de màrqueting".

És bàsic saber de quines dades disposem, a què corresponen i combinar-les entre si per treure'n conclusions. Com a hotelers hem de tenir clar quina informació necessitem aconseguir per incrementar les vendes o controlar-ne l'estat.

El revenue management hoteler ajuda a predir la demanda dels consumidors amb la finalitat d'optimitzar la venda de tot l'inventari i maximitzar els preus. D'aquesta manera es maximitza el RevPAR i la rendibilitat d'altres àrees i serveis de les instal·lacions (TrevPAR). Per oferir productes personalitzats, al moment adequat i a un preu competitiu, els equips de vendes i màrqueting han de gestionar el volm d'informació fiable i actualitzada en temps real més gran possible i estar capacitats per reaccionar de forma proactiva i no reactiva.

Sens dubte, el repte és saber maximitzar el big data i saber interpretar-lo. Per facilitar aquesta tasca, al mercat hi ha nombrosos desenvolupaments específics per al sector, com els motors de reserva —normalment no s'utilitzen com a eina d'acumulació o recopilació de dades, perquè com que estan connectats amb el PMS, és d'aquest últim del qual se'n solen extreure les dades—, el software de customer relationship management (o CRM) o els channel managers, que serveixen per repartir l'stock i preus per dates i condicions als diversos canals de venda —Booking, Expedia...— amb una sola quota única repartida entre tots els canals operatius. Igual que els motors, no se solen utilitzar com a eina per acumular i consultar dades els property management systems (PMS) i els programes de gestió de reputació, entre d'altres. A aquests cal sumar-los un ampli nombre d'APIs que tecnològiques, fintechs i startups de tot tipus posen a disposició de les empreses hoteleres per optimitzar-ne l'operativa diària i la presa de decisions.

Tots aquests són softwares que ofereixen informació a partir del big data. A més, alguns fins i tot ofereixen eines per analitzar la informació que generen. Tot i això, com que aquests softwares són molt específics per a cada tipus d'informació, és difícil aconseguir una visió global que inclogui informació de tots ells per dur a terme una anàlisi general, perquè les eines analítiques que ofereixen només analitzen la informació que ells mateixos generen.

Descarrega't la nostra guia per conèixer els principals softwares de Revenue Management i els aspectes que cal tenir en compte quan introduïm una eina d'aquestes característiques a l'empresa:

DESCARREGA'T LA GUIA

Encara que tots aquests programes són de gran utilitat, el seu ús sense un objectiu analític pot dur a l'organització a perdre l'oportunitat de tenir una visió completa que li permeti prendre bones decisions estratègiques. Per això és important intentar trobar l'eina perfecta que permeti dur a terme una anàlisi global i extreure conclusions basades en dades segures i fiables a partir de les plataformes que ja hi ha a l'empresa.

Publicat per Maria Gorini