Protegir les dades i evitar ciberatacs s'ha tornat una tasca fonamental per qualsevol companyia. Et mostrem 7 tècniques per protegir les teves dades.

La tecnologia de la informació i Internet ens han facilitat molt les coses. Per altra banda, també han provocat l'augment de les amenaces a la seguretat. La privacitat i la qualitat de les dades són ara grans problemes i és essencial que la informació i les dades més crucials estiguin protegides. El primer que s'ha de fer és classificar les dades que es consideren confidencials i que necessiten protecció perquè no surtin a la llum. Això implica dur a terme una exhaustiva auditoria de les dades de les quals disposem i saber quines parts de les nostres dades són suficientment vulnerables i, per tant, han de ser protegides. En resum, és pertinent dur a terme un procés de data governance per tenir el control absolut de les nostres dades. 

how to protect your data with data security techniques bismart

En aquest article hi trobaràs...


Per què ens hauria d'importar la seguretat de les dades?

No hi ha dubte que els phishers i hackers —els cibercriminals en general— són molt intel·ligents. Per tant, per anul·lar els factors de risc existents, cal actual amb més intel·ligència que ells. Amb les tècniques de seguretat de dades, és necessari conèixer els passos essencials que hem de dur a terme per assegurar la informació i mantenir-la intacta. És primordial tenir en compte que hi ha diferents tècniques de seguretat de dades i que no totes són rellevants o aplicables a totes les empreses. Tot i això, a continuació us mostrem 7 de les tècniques de seguretat de dades més efectives a l'hora d'assegurar les nostres dades

 

1. Encriptació de dades

Les regulacions de la indústria requereixen que alguns tipus de dades siguin encriptades, però també es poden encriptar altres tipus de dades que no se solen tenir en compte. Algunes de les dades que se solen encriptar són els missatges SMS, els correus electrònics, bases de dades, contrasenyes, noms d'usuari, etc. Una vegada tenim el control de les nostres dades mitjançant una auditoria de dades i un procés de data governance o data management, descobrirem que, pot ser, les dades dels treballadors, les dades dels clients, la propietat intel·lectual i altres dades sensibles també haurien de ser encriptades. 

Abans de considerar l'encriptació, hem de comprovar les dades i assegurar-nos que són de qualitat, ja que podrien causar danys a la reputació i perjudicis financers si es filtren. Especialment, tenint en compte la possibilitat que els detalls de desencriptació podrien caure en mans de la persona equivocada. Tot i això, aquest és un primer pas essencial i mostra la serietat d'una empresa respecte a la seguretat de les seves dades. 

2. Optimització de la còpia de seguretat i la recuperació de dades

Moltes empreses tenen plans per fer còpies de seguretat i recuperar les seves dades, que es basen en la tecnologia DR (recuperació de desastres). El procés es podria donar tant en un servei cloud, com en servidors externs. Aquest procés és especialment rellevant, ja que, si existeix el risc de perdre dades dels clients, és impossible assegurar que els estem protegint. 

Els incidents cibernètics poden donar-se durant molt de temps sense ser detectats i, per tant, és important restaurar les dades a la seva condició original i predissenyada. Per això, els processos d'integració de dades són fonamentals. Aquest procés és bastant complicat, però, amb la tecnologia adequada, sempre es podran recuperar les dades i tornar-les al seu estat original.

 

3. Data masking

El data masking és una tecnologia emocionant que s'utilitza per garantir la seguretat de les dades. El data masking o emmascarament de dades, també es coneix com a ofuscació de dades i implica ocultar la informació original que contenen les dades amb codis i d'altres caràcters aleatoris. Aquesta és una tècnica de seguretat de dades ideal per situacions en les quals es busca assegurar informació classificada que no ha de ser llegida per ningú. D'aquesta manera, emmascarant la informació, ens assegurem que som els únics que la podem entendre i que ningú més, especialment un hacker o un usuari no autoritzat, podrà desxifrar-la si aconsegueix accedir-hi.

 

4. Seguretat d'accés a dades

Una altra forma de protegir les dades confidencials o sensibles és restringint l'accés a les dades a determinats usuaris. Power BI permet afegir filtres restrictius als seus dashboards, reports o conjunts de dades, a través de Row Level Security (seguretat d'accés a files). D'aquesta manera, els diferents usuaris d'una empresa només tindran accés i podran gestionar aquelles dades que els hi pertoquen i que té sentit que vegin. Aquesta tècnica és especialment rellevant quan es treballa amb una data warehouse o en business intelligence.

 

5. Promocionar la transparència i el compliment de les lleis

Moltes organitzacions ja han adoptat i estan complint el Reglament General de Protecció de dades (GDPR), que és la norma de la Unió Europea per tractar amb dades dels clients. Amb el GDPR, el client té el poder a les seves mans i pot controlar l'emmagatzematge i la gestió de les seves dades. És una norma detallada i minuciosa per tal que les organitzacions de tot el món tractin correctament les dades de qualsevol ciutadà europeu. 

Les empreses que compleixen amb el GDPR utilitzen aquesta premissa com una palanca per promoure la recol·lecció, ús i emmagatzematge de dades dels consumidors, ja que acatar amb la llei demostra la seriositat de l'organització i el seu compromís envers la protecció de la informació personal dels consumidors

 

6. Assegurança cibernètica

S'estima que el cost mitjà de la violació de dades va augmentar en un 6,4% el 2018, arribant a una mitjana de 3,86 milions de dòlars. El preu tan elevat d'una incidència de seguretat és la raó per la qual moltes empreses estan invertint en assegurances de risc cibernètic, a través de les quals adquireixen pòlisses que cobreixen les despeses comunes reembossables. Aquestes despeses podrien incloure l'examen forense per a la revisió de la violació de dades, les multes reglamentàries, les despeses legals, els costos de gestió i les pèrdues monetàries per la interrupció temporal del negoci.

 

7. Treballar amb experts en dades

Pot resultar difícil decidir quina tècnica i quines tecnologies de seguretat de dades utilitzar o quina és la millor per cada organització. Hi ha nombroses estratègies i tecnologies que podem implementar. Reglaments com el GDPR només augmenten les expectatives dels clients. Per això, és recomanable treballar amb experts en dades que tinguin el coneixement i la comprensió necessaris dels canvis que es necessiten dur a terme per a salvaguardar la informació

Bismart, com empresa partner Power BI preferent, compta amb el reconeixement de Microsoft, que avala que som una empresa fidedigna a l'hora de treballar amb Big Data

En conclusió, hi ha una llista interminable d'opcions entre les quals els clients poden escollir i, per tant, només disposem d'una sola oportunitat per guanyar-nos la seva confiança. Demostrant que podem gestionar i assegurar les seves dades de forma òptima, aconseguirem guanyar-nos la seva lleialtat. 

 

Escrit exclusivament per bismart.com. Text de Michael Gorman | Michael Gorman és un escriptor i corrector freelance, altament qualificat, del Regne Unit. Actualment treballa com a escriptor d'assajos online. Li interessen la vida quotidiana, escriure a blogs i descobrir nous aspectes de l'existència humana cada dia. 

Publicat per Núria Emilio