Power BI i Excel són dues de les eines d'anàlisi de dades més utilitzades. Les comparem i t'expliquem quina és la més adequada per tu.

En el món empresarial actual, disposar d'eines que ens permetin elaborar anàlisis de dades de forma ràpida, intuïtiva i transformar bases de dades en informació comprensible és fonamental. Són cada vegada més les companyies que s'adonen de la importància de la data analysis i de la seva relació amb la millora del rendiment i l'increment dels beneficis. Per això, escollir l'eina adequada, per tal que els experts puguin fer bé la seva feina, és tan important. Excel i Power BI són dues de les aplicacions d'anàlisi de dades més conegudes del món, però, quina és millor?

comparativa entre herramientas Excel Power BI

En aquest article hi trobaràs...

Tant Excel com Power BI pertanyen a l'empresa Microsoft i serveixen pel tractament i l'anàlisi de dades, però tenen capacitats diferents.

Excel, que forma part del programari d'Office 365 i va néixer l'any 1985, és un programa conegut per, pràcticament, tothom. Siguis o no expert en anàlisi de dades o treballis o no amb dades, de ben segur que has utilitzat Microsoft Excel alguna vegada. El programa té el format d'un full de càlcul que distribueix les dades en files i columnes i té la capacitat d'elaborar càlculs i fórmules matemàtiques de manera senzilla i ràpida. A més a més, igual que Power BI, també s'utilitza per transformar conjunts de dades en informació visual.

Per la seva banda, Power BI és un conjunt d'eines, serveis de software i aplicacions de business intelligence orientades als negocis. És a dir, Power BI és una plataforma amb un objectiu més concret que Excel el tractament de dades en entorns empresarials— encara que també pot ser utilitzada en altres sectors. Un dels grans avantatges de Power BI és que és capaç de connectar amb una gran quantitat de fonts de dades de moltes dimensions: fulls de càlcul d'Excel, bases de dades relacionals i no relacionals, serveis cloud, arxius en diferents formats, eines de Big Data, aplicacions web, etc. Així mateix, té altes capacitats gràfiques i de transformació de dades en reports, quadres de comandament i visualitzacions personalitzades, atractives, interactives i fàcilment comprensibles

Així doncs, Excel i Power BI tenen moltes similituds: ambdues aplicacions poden accedir a dades en diferents formats i convertir-les en informació visual. Així mateix, tant Excel com Power BI es van actualitzant de forma periòdica i incloent millores i noves possibilitats en cada nova versió. 

Llavors, quines són les seves diferències? En primer lloc, descriure'm els punts forts i els punts dèbils de cada una.

Abans de començar, hem de deixar clar que les capacitats i funcionalitats analitzades descrites a continuació, es refereixen a l'ús de les aplicacions per part d'usuaris finals. A més a més, quan parlem d'Excel ens referim al programa tradicional, sense fer referència als mòduls Power que inclouen algunes de les opcions avançades pròpies de Power BI a Excel.  

Excel: Punts forts i punts dèbils
Excel-Vs-Power-BI-CA-01
 
Power BI: Punts forts i punts dèbils

Excel-Vs-Power-BI-CA-02

Més enllà del que es menciona en la imatge anterior, Gartner conclou que un altre dels punts més febles de Power BI és la governança de dades o data governance. A mesura que les organitzacions acumulen informes i usuaris que treballen en l'aplicació, governar l'entorn Power BI pot tornar-se realment complex, cosa que, al seu torn, pot acabar afectant la productivitat dels usuaris de Power BI i, per tant, de l'empresa.

En Bismart, com a empresa partner Power BI de Microsoft, comptem amb una suite d'eines per a Power BI que solucionen les problemàtiques de data governance de l'aplicació, a més de fomentar la productivitat i l'estalvi de recursos invertits en Power BI.

Comparativa: Power BI vs Excel

A continuació fem una comparativa exhaustiva de les capacitats tècniques i les funcions de cada aplicació: 

Excel-Vs-Power-BI-CA-03-1

 

Principals diferències entre Excel i Power BI
 • Excel serveix per organitzar dades, transformar-les i dur a terme operacions matemàtiques i càlculs a partir de les dades. En canvi, Power BI va ser concebuda com una eina de business intelligence i de visualització de dades per negocis
 • Excellimitacions quant a la quantitat de dades amb les quals es pot treballar. En canvi, Power BI pot integrar quantitats de dades molt majors.
 • Power BI pot connectar-se amb una gran quantitat de fonts de dades, mentre que la capacitat de connectivitat d'Excel és limitada. A més a més, a diferència d'Excel, Power BI es pot utilitzar fàcilment des de dispositius mòbils.
 • Power BI té un processament més ràpid que Excel. 
 • Els dashboards de Power BI són més atractius visualment, interactius i personalitzables que els d'Excel. 
 • Power BI és una eina més poderosa que Excel quant a comparació entre taules, informes o arxius de dades.
 • Power BI és més fàcil d'utilitzar que Excel.
 
Conclusió

Després d'analitzar ambdues eines en profunditat, podem concloure que tant Excel com Power BI són plataformes molt completes per treballar, analitzar i tractar dades. Tot i això, tenen característiques i funcions dispars.

Afirmar que una eina és millor que l'altra seria aventurar-se molt, ja que la seva potencialitat dependrà del que necessitem fer amb les dades. Excel és una millor opció si el que vols és manipular i transformar dades, fer búsquedes, càlculs i aplicar fórmules matemàtiques o crear informes tabulars complexes. Power BI és més apte per treballar amb Big Data, crear visualitzacions, traballar en equip, integrar dades de múltiples fonts i analitzar les dades amb la intenció d'aconseguir indicadors, treure conclusions i prendre data-driven decisions.

Bàsicament, Excel permet dur a terme més operacions amb les dades que Power BI. És a dir, té una funcionalitat més diversificada i és un programa ideal per analistes experts en dades. En canvi, Power BI és una aplicació més completa en altres sentits i és ideal per negocis i empreses que necessiten analitzar exhaustivament grans quantitats de dades de forma senzilla, treballar en col·laboració, transformar les dades en insights, actualitzar les dades regularment i presentar la informació visualment.

A Bismart, empresa partner Power BI de Microsoft, els nostres experts treballen tant amb Excel com amb Power BI.

En definitiva, si t'estàs debatent entre una eina o l'altra, hauries de tenir molt clar quines accions necessites dur a terme i repassar la taula de comparació d'aquest post per determinar quina de les dues és més adequada per tu. Per exemple, algunes de les preguntes que t'hauries de fer són:

 

 • Necessito elaborar anàlisis de dades minucioses i exhaustives? Si és així, Power BI és la millor opció.
 • He de crear informes en format tabular? En aquest cas, fes servir Excel.
 • El meu equip ha de treballar de forma col·laborativa? Power BI et serà més útil.
 • Treballo amb grans quantitats de dades? Escull Power BI.
 • Em resulta més útil crear visualitzacions i gràfics complexes o atractius visualment? En el primer dels casos, escull Excel. En cas contrari, Power BI és més adequat.
 • Treballo en Business Intelligence? Power BI és l'aplicació ideal per tu.

I tu, quina eina prefereixes? Si coneixes o has treballat amb totes dues, fes-nos saber quina és la teva preferida i per què als comentaris. Estarem encantats de generar debat i escoltar diferents opinions!

Publicat per Núria Emilio