Et presentem les millors 8 eines de Big Data que poden utilitzar els negocis per aconseguir insights i prendre data-driven decisons.

La frase "les dades són el nou petroli" és, avui en dia, molt popular en el món dels negocis. El valor de les dades no para de créixer, però extreure'n valor no és tan fàcil, especialment quan treballem amb grans quantitats de dades. En aquest article presentem les millors eines de Big Data pel 2021.

las mejores herramientas de big data integración de datos almacenaje de datos visualización

En aquest article trobaràs...


Què és Big Data?

Big Data són, bàsicament, grans quantitats de conjunts de dades que són difícils de representar, curar, gestionar i operar en un període de temps curt i utilitzant models de bases de dades tradicionals.

El Big Data té una gran quantitat d'usos. En el camp dels negocis, el Big Data ajuda a les companyies a traduir una enorme quantitat d'informació en insights. Quan es tracta correctament, el Big Data ofereix a les empreses insights i KPIs de gran valor i les ajuda a complir amb els seus objectius empresarials.

Amb aquesta informació, les empreses poden, per exemple, utilitzar grans quantitats de dades per la segmentació de clients i el desenvolupament d'estratègies customer-centric, per oferir els productes adequats als clients adequats, per dissenyar i produir productes que satisfacin les demandes precises dels clients, per incrementar els seus ingressos i per pronosticar les tendències del mercat amb major precisió.

Tot i que les eines de Big Data poden suposar un gran impacte en el teu negoci, encara hi ha àrees on algunes d'aquestes eines no aconsegueixen els resultats òptims. Per això és tan important escollir l'eina de Big Data adequada, que s'adapti a les necessitats i particularitats de la teva empresa.

 

Les eines de Big Data que tots els negocis haurien de conèixer

Com ja s'ha mencionat, existeixen moltes eines de Big Data en el mercat i prendre la decisió de quina eina utilitzar, pot ser una elecció difícil

És important assenyalar que, en escollir, a banda d'explorar les capacitats i la utilitat, hem de considerar la usabilitat de l'aplicació. Això és especialment rellevant per aquelles petites empreses que no poden contractar científics, analistes i investigadors de dades.

A continuació, presentem una llista de les millors eines de Big Data del mercat, dividides en tres camps diferents segons la seva funcionalitat: eines d'emmagatzematge de dades, d'integració de dades i de visualització de dades

 

Eines d'emmagatzematge de dades Data Lake

Un data lake és una plataforma d'emmagatzematge de dades que pot mantenir moltes dades en brut —és a dir, en el seu format original fins que es decideixi fer quelcom amb elles i processar-les. Com ja hem mencionat prèviament en aquest blog, un data lake no és el mateix que un data warehouse i, així mateix, és diferent dels repositoris d'emmagatzematge jeràrquics, ja que el data lake es basa en una arquitectura plana i no emmagatzema dades en carpetes o arxius.

1. Azure Synapse

Azure Synapse és una plataforma de computació a cloud que serveix com a base per moltes solucions de dades. Como ja es va explicar anteriorment en una altra entrada en aquest blog, Synapse Analytics és una versió renovada i redenominada d'Azure SQL Data Warehouse. D'entre les millores que inclou la nova versió, destaca que ara Synapse s'integra amb Apache Spark i permet combinar l'emmagatzematge i l'anàlisi de grans quantitats de dades en un sol servei. Synapse compta amb una còmoda interfície web que permet treballar amb dades mitjançant l'ús de scripts SQL, juntament amb un servei de consulta SQL sota demanda.

2. Azure Databricks

Ara Azure Databricks aconsegueix un rendiment 50 vegades millor gràcies a una versió altament optimitzada de Spark. Aquesta eina també permet co-autoria en temps real i l'automatització de versions. A més a més, disposa de temps d'execució optimitzats de machine learning que inclouen moltes biblioteques populars com PyTorch, TensorFlow, Keras, etc.

3. Snowflake

Aquesta poderosa plataforma pot utilitzar-se per l'emmagatzematge de dades, la ciència de dades, l'enginyeria de dades i l'intercanvi i desenvolupament d'aplicacions. Permet assegurar fàcilment les dades i executar diverses càrregues de treball. Snowflake també assegura una experiència perfecta quan es treballa amb múltiples serveis cloud públics.

4. Serveis web d'Amazon

És impossible parlar de Big Data sense mencionar els Serveis Web d'Amazon (AWS). Amazon Redshift és una solució d'emmagatzematge de dades amb grans capacitats d'escalabilitat. Redshift redueix el temps de càrrega mitjançant l'ús d'una arquitectura de processament massiu en paral·lel i distribueix les 'queries' entre múltiples nodes. També compta amb una interfície SQL i et permet beneficiar-te de l'ecosistema AWS.

 

Eines d'integració de dades 

1. Azure Data Factory

Azure Data Factory és un servei al núvol que permet la integració de dades de múltiples fonts de dades i la seva transformació d'acord amb els objectius empresarials i els requeriments del negoci.

Aquesta eina pot crear fluxos de treball i connectar tant amb fonts de dades al núvol, com amb instal·lacions pròpies gràcies als seus més de 90 connectors.  Un dels grans avantatges de Data Factory és que no és necessari ser bo en programació i agrupació de Spark, ja que permet la transformació de les dades a través de les activitats de fluxe d'ADF. Data Factory també s'integra amb altres aplicacions i programes d'Azure com Data Warehouse, Synapse i Cosmos DB.

2. Informatica

Aquesta eina permet a les empreses recopilar i processar grans quantitats de dades. Automatitza la gestió de les bases de dades i permet gestionar els grans actius de dades des de qualsevol lloc. Informatica també compta amb un gran analitzador de dades, un catàleg de dades intel·ligent, capacitat d'identificació de relacions entre dades i d'un data lake intel·ligent.


Eines de visualització de dades

1. Microsoft Power BI

Power BI és una plataforma de business intelligence orientada a negocis que ofereix a les organitzacions eines per agregar, visualitzar, compartir, analitzar i crear visualitzacions impactants a través de les dades. En la nostra anterior publicació, fèiem una comparativa entre Excel i Power BI i concloíem que Power BI és més fàcil d'utilitzar que Excel. Per tant, a qualsevol persona familiaritzada amb Microsoft Excel, li serà molt fàcil navegar per la interfície d'usuari de Power BI. 

Power BI facilita als usuaris la integració amb altres productes de Microsoft, la qual cosa la converteix en una eina d'autoservei molt flexible que es pot utilitzar inclús amb poca formació. Les petites i mitjanes empreses poden utilitzar la versió gratuïta per les seves necessitats de Big Data. També existeix una versió professional més adequada per a les grans corporacions anomenada Power BI Pro, que està disponible per una quota de subscripció mensual. 
Power BI és ideal per transformar les dades en insights. També resulta útil per connectar diferents conjunts de dades, polir i transformar les dades en un model de dades i crear visuals poderosos, interactius i comprensibles. Power BI pot inclús ajudar-te en el desenvolupament de la teva estratègia SEO.

Aquesta poderosa eina també està equipada amb respostes a les preguntes en temps real i permet als usuaris fer pronòstics i previsions basades en les dades per complir les mètriques del seu negoci, advertir riscos i anticipar-se a escenaris futurs. Tanmateix, l'eina disposa d'actualitzacions mensuals que segueixen millorant les seves capacitats i incloent novetats cada cert temps. 

En resum, Power BI és l'eina ideal pel business intelligence i per ajudar a les empreses a prendre data-driven decisions.

A Bismart, com a empresa partner Power BI preferent de Microsoft, comptem amb els millors experts en aquesta eina. Si vols explorar què fem amb Power BI, pots llegir la nostra entrada anterior al blog. 

2. Looker

Looker és una altra solució de data analysis i visualització de dades de Google. Aquesta eina disposa del seu propi llenguatge patentat LookML, cosa que la fa menys accessible que altres alternatives. A més a més, Looker ofereix diferents opcions per l'entrega de dades i permet programar l'entrega d'informes.

 

Conclusió

Les eines de Big Data no només serveixen per emmagatzemar dades, sinó també per processar-les ràpidament. Això permet a les empreses obtenir millors insights i crear noves estratègies de negoci que propiciïn el creixement i l'expansió de la companyia.

Les eines esmentades en aquest article són essencials per qualsevol empresa moderna, però escollir l'adequada no sempre és fàcil. No hi ha eines de Big Data bones o dolentes, almenys les aquí mencionades, però el seu potencial dependrà de les necessitats, característiques i particularitats de cada empresa. A l'hora de treballar amb qualsevol eina de Big Data és primordial definir objectius clars i escollir el software que millor satisfaci les necessitats específiques de la companyia. Si esculls bé, les eines de Big Data poden ajudar-te a millorar els processos de presa de decisions i a conèixer més i millor als teus clients.

Si necessites ajuda per escollir l'eina de Big Data adequada per la teva empresa, pots posar-te en contacte amb nosaltres. Estarem encantats d'ajudar-te!

 

Escrit exclusivament per bismart.com. Text de Frank Hamilton | Frank Hamilton treballa com a editor a Writing Judge i com a autor de textos per Best Writers Online. És un escriptor professional expert en temàtiques com el blogging, el marketing digital i l'educació autodidacta. Li encanta viatjar i parla espanyol, francès, alemany i anglès.

Publicat per Núria Emilio