El vocabulari visual és una eina de suport per facilitar la tria de gràfics per rerpresentar dades.

El Visual Vocabulary (vocabulari visual) és una guia completa de quins visuals de Power BI són més indicats. En funció de les dades que vulguis mostrar, hauràs de fer-ne servir uns o uns altres.

Si tens un dashboard creat per Bismart veuràs que els gràfics, visuals i custom visuals que hem posat no responen a un capritx del consultor, sinó a un consens mundial sobre quines visuals Power BI s'usen en cada cas.

Bismart recomana l'ús d'aquesta simbologia gràfica per a visualitzar dades concretes i representar la informació de forma més simple. Se la coneix per diferents denominacions: dataviz, data visualization, visual vocabulary, data stories, Power BI visuals, better chart choices...

Al final, has de saber que existeix un vocabulari visual recolzat pel Financial Times Graphics Team i per Microsoft Power BI i Tableau per a facilitar l'elecció de gràfics per a representar dades.

El vocabulari visual no busca prescriure com han de fer-se els gràfics, sinó aprofitar les oportunitats d'usar-los juntament amb les paraules.

La creació d'aquest vocabulari visual es deu al fet que, com explicava el Financial Times, una part important de la societat no és capaç d'entendre els gràfics simples. Això és un problema greu, perquè en l'època de la posverdad és crucial saber moure's entre dades i informació per a poder formar opinions crítiques. A més, no és possible evitar-los i explicar les dades que contenen, perquè la informació que es transmet amb certs gràfics no sempre pot substituir-se per explicacions verbals.

Una altra problemàtica relacionada amb la representació gràfica de les dades és que les empreses que fan dashboards són expertes en tractament de dades, però no estan formades per a saber compartir informació complexa a públics no experts. És per això que en Bismart formem als nostres professionals estadistes i sempre treballen juntament amb consultors experts en la transmissió d'informació complexa.

Una de les accions que neix d'aquesta relació és l'ús d'aquest vocabulari visual que ajuda a fomentar una millor elecció de gràfics i, en últim terme, acostar els experts en dades a les persones amb un coneixement estadístic bàsic.

L'elecció dels gràfics

L'elecció dels gràfics dependrà de la categoria i de les dades que es vulguin mostrar. Es classifiquen en:

Desviació

Emfasitza variacions (+/-) des d'un punt de referència fix. Normalment, el punt de referència és zero, però també pot ser un objectiu o una mitjana a llarg termini. Pot usar-se també per mostrar sentiment (positiu/neutre/negatiu). Exemples d'ús: superàvit/dèficit, canvi climàtic.

Correlació

Mostra la relació entre dues o més variables. Cal tenir en compte que, tret que se'ls digui el contrari, molts lectors assumiran que les relacions que se'ls mostren són causals (és a dir, una causa l'altra). Exemple d'ús: inflació i desocupació, ingressos i esperança de vida.

Rànquing

S'utilitza quan la posició d'un element en una llista ordenada és més important que el seu valor absolut o relatiu. Exemple d'ús: riquesa, taules de classificació, resultats electorals

Distribució

Mostra els valors en un conjunt de dades i la freqüència amb la qual es produeixen. Exemple d'ús: distribució dels ingressos, distribució de la població (edat/sexe)

Canvi en el temps

Dóna èmfasi a les tendències canviants, que poden ser moviments curts (dies) o sèries esteses que travessen dècades o segles. L'elecció del període de temps correcte és important per proporcionar un context adequat per al lector. Exemple d'ús: evolució de les cotitzacions borsàries, sèries temporals econòmiques

Relació d'una part amb el tot

Mostren com una sola entitat pot descompondre's en els elements que la formen. Exemple d'ús: pressupostos fiscals, estructures empresarials, resultats de les eleccions nacionals.

Magnitud

Mostren comparacions de mesures, que poden ser relatives o absolutes. Normalment mostren un número "comptat" (per exemple, barrils, dòlars o persones) en lloc d'una taxa calculada o per cent. Exemple d'ús: producció de matèries primeres, capitalització del mercat.

Espacial

S'utilitza només quan les ubicacions precises o els patrons geogràfics de les dades són més importants per al lector que qualsevol altra cosa. Exemple d'ús: mapes de localització, densitat de població, ubicació dels recursos naturals, risc/impacte dels desastres naturals, zones de captació, variació en els resultats de les eleccions.

Flux

Mostra al lector els volums o la intensitat del moviment entre dos o més estats o condicions. Aquestes poden ser seqüències lògiques o ubicacions geogràfiques. Exemple d'ús: moviment de fons, comerç, migrants, demandes, informació, gràfics de relació.

Inspirat pel treball del Financial Times, SQLJason ha creat la versió Power BI del vocabulari visual. A més, trobaràs alguns custom visuals més que li han semblat rellevants.

Aquí et pots descarregar el PDF de Financial Times Graphics Team en el qual s'explica aquest nou vocabulari Visual i com usar-lo:

DESCARREGAR

O si prefereixes, pots descarregar-te el fitxer PBX de Power BI amb tots els gràfics i visuals. Descarrega-t'ho i podràs copiar els recursos i usar-los en el teu propi Informe de Power BI:

DESCARREGAR PBX

Publicat per Maria Gorini