L’augment en la implantació d’eines analítiques i BI a les empreses és imparable.

L’augment en la implantació d’eines analítiques i business intelligence a les empreses és imparable. El nombre d’experts en analytics i de consumidors de dades està creixent a un ritme superior al dels recursos dels departaments de TI. Per tant, l’analítica està evolucionant cap a un mode més user-friendly, utilitzant automatització, processament de llenguatge natural o veu; i cap a una àmplia gamma de característiques que inclouen anàlisis augmentades amb Machine Learning integrat, alertes augmentades i deteccions d’anomalies, que són les noves tendències del mercat.

STRENGHTS VS CAUTIONS 2Moltes empreses estan disposades a cobrir aquesta necessitat i aquestes són tres de les que millor ho fan amb les seves fortaleses i precaucions:

Microsoft - Power BI
 • Fortaleses:
  • Baix cost de llicència.
  • Bona experiència de vendes.
  • Facilitat d’ús per a anàlisis complexes.
  • Àmplia i sòlida comunitat d’usuaris.
  • Suporta models complexos de dades amb anàlisis avançades integrades.
  • Visió integral del producte: integració de totes les capacitats (analítica augmentada, noves funcions Auto Machine Learning, serveis cognitius d’Azure, suport per als informes existents de Reporting Services…).
 • Precaucions:
  • Cloud només a Azure (tot i que les bases de dades poden romandre en un entorn on-premise).
  • El Power BI Report Server permet als usuaris compartir informes (no quadres de comandament) i li manquen algunes de les capacitats Machine Learning que es troben a Power BI Saas.
  • Agile self-service analytics (Power BI) és, avui dia, un producte diferent al programador d’informes distribuïts (Reporting Services), però s’unificaran a curt termini segons el full de ruta.
  • Algunes de les opcions d’ampliació requereixen múltiples productes; per exemple, les anàlisis conversacionals avançades requereixen Cortana.
Tableau
 • Fortaleses:
  • Fàcil exploració visual i manipulació de dades mentre es visualitza.
  • Els clients són fans
  • L’empresa està creixent en termes d’ingressos.
 • Precaucions:
  • Llacunes al producte: el suport per a la consulta de múltiples taules de dades i esquemes complexos en una sola font de dades és absent al producte de Tableau. No és compatible amb informes programes i distribuïts en una gran varietat de formats de sortida.
  • La qualitat del suport està disminuint, l’upgrade és cada cop més difícil.
  • Mala experiència de vendes: preus cars i poca flexibilitat en els contractes.
Qlik - Qlik Sense
 • Fortaleses:
  • Característiques del producte i extensibilitat: característiques augmentades com el Cognitive Engine, l’Insight Advisor que ajuda als usuaris a trobar informació útil més ràpidament, la generació automàtica de gràfics…
  • Comunitat d’usuaris activa.
  • Visió de producte: amplia i millora la seva plataforma a mesura que evoluciona el mercat.
 • Precaucions:
  • QlikView i Qlik Sense requereixen múltiples productes per completar la seva oferta (Qlik Data Catalyst, Qlik Nprinting…).
  • Males experiències de migración i un servei de suport per sota de la mitjana.
  • Lleugera disminució de l’interès en Qlik.

Font: Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms. Published 11 February 2019 - ID G00354763 -By Analysts Cindi Howson, James Richardson, Rita Sallam, Austin Kronz...

Publicat per Maria Gorini