La bona gestió del big data és clau per competir en un mercat globalitzat. T'expliquem quan és bona idea implementar un data warehouse a la teva empresa.

Un data warehouse (DWH) és un magatzem de dades que té com a objectiu que aquestes dades siguin consultades per la organització per poder extreure'n informació útil. Per tant, a diferència de la base de dades que és un simple magatzem per a l’ingrés de dades, un data warehouse està especialment estructurat per afavorir la comprensió i l’anàlisi de les dades per la persona adequada al moment òptim mitjançant eines de business analytics com ara Power BI.

Data Warehouse

Les dades que s’emmagatzemen en un data warehouse provenen de diversos orígens, departaments interns o, fins i tot, fonts externes a l’organització i tenen estructures diferents, per la qual cosa cal dur a terme un procés d’integració per poder incorporar-los al data warehouse i, en molts casos, també un procés de normalització i data quality.

Un data warehouse integra les dades en una estructura consistent, no volàtil i les organitza per temes segons les necessitats dels usuaris. Pensant en facilitar les tasques d’anàlisi i divulgació, la informació s’estructura en processos, vistes, dimensions i mètriques seguint esquemes com els d’estrella o floc de neu. A més, les dades estan vinculades al temps, cosa que permet dur a terme anàlisis històriques i de tendències.

Els data warehouse poden allotjar-se als servidors de l’empresa o al núvol.

Per què m’interessa muntar un data warehouse?

Per prendre millors decisions empresarials que generin més ingressos, estalviïn costos i permetin oferir un servei millor als nostres clients.

Dit així, sembla evident, però desglossem-ho una mica: el data warehouse transforma una gran quantitat de dades operacionals en alguna cosa fàcil d’entendre, actualitzada i correcta que permet fer servir solucions d’intel·ligència empresarial per analitzar tendències a curt i a llarg termini, rebre alertes i oportunitats, fonamentar les nostres decisions i visualitzar-ne un feedback continuat.

Per tant, quan m’interessa implementar-lo?

 • Si necessito integrar moltes fonts diferents de dades quasi en temps real.
 • Si he de tractar una gran quantitat de dades històriques o he de mantenir registres històrics, fins i tot si els sistemes de transacció d’origen no ho fan.
 • Si necessito reestructurar les dades, consolidar-les i/o canviar noms de taules i camps.
 • Si necessito netejar o millorar la qualitat de les dades per analitzar.
 • Si tinc problemes de rendiment perquè els usuaris fan consultes directes contra els sistemes de producció.
 • Si tinc risc que els usuaris puguin provocar errors o pèrdues de dades durant les seves consultes.
 • Si tinc usuaris de diversos departaments amb diverses versions de la veritat.
 • Si necessito oferir als meus usuaris garanties i senzillesa per a un self-service BI.
Què fem a Bismart?

A Bismart oferim serveis de data warehousing totalment adaptats a les teves necessitats específiques. La nostra proposta es diferencia de les altres pels factors següents:

 • Bones pràctiques i estàndards de mercat: Bismart és partner preferent de Microsoft en business intelligence i Big Data i ha estat guardonat dues vegades com a millor partner mundial en aquestes àrees.
 • Metodologia Kimball: els nostres directors de projecte tenen gran experiència en la creació i desplegament de plataformes BI aplicant la metodologia Kimball, creada específicament per a aquest tipus de projectes.
 • Focus en la qualitat de les dades: als nostres projectes és una prioritat garantir el data quality i sempre forma part del procés de recopilació de dades.
 • Rigorosos en la creació del model de dades: fem èmfasi en que els models de dades siguin simples i que entitats i camps siguin fàcilment comprensibles per als usuaris i que no duguin a cap mena de confusió pel que fa al seu significat i finalitat.
 • Cuidem la presentació dels informes: utilitzem criteris d’usabilitat perquè, a més de ser atractius, els informes siguin interactius, simples i accessibles. Creem temes i objectes visuals adaptats a l’estil de l’empresa i a la seva imatge corporativa.
 • Tenim en compte l’operació futura del sistema: a tots els nostres projectes tenim en compte quina serà l’evolució tecnològica i funcional de la plataforma i com s’haurà de gestionar.
 • Actualització constant de les nostres solucions: Bismart aporta solucions BI a les empreses i és un dels primers d’aplicar les novetats del sector. Això ens ha dut a tenir àmplia experiència en solucions Big Data i en Modern Data Warehouse que, a diferència del tradicional, combina tot tipus de dades, estructurades, no estructurades i semiestructurades (registres de sensors, IoT i transmissió de mitjans) mitjançant Microsoft Azure Data Factory per a Microsoft Azure Data Lake o Azure Blob Storage.

A Bismart creiem que les decisions estratègiques han de basar-se en dades i no en suposicions. Per això, el teu gran aliat és un data warehouse i Bismart és l’empresa perfecta per ajudar-te a implantar-lo.

Publicat per Maria Gorini