La bona gestió del big data és clau per competir en un mercat globalitzat. T'expliquem quan és bona idea triar un datawarehouse per a la teva empresa.

La quantitat enorme de dades i informació que genera i consumeix avui dia una empresa pot convertir-se en un malson organitzatiu i logístic. Emmagatzemar dades, integrar-les i protegir-les perquè s’hi pugui accedir de manera fluida, ràpida i remota és un dels pilars fonamentals per a la gestió exitosa de qualsevol empresa, tant per motius productius com a l’hora de poder gestionar i donar una resposta eficaç als seus clients.

Database datawarehouse

Una bona gestió del big data és clau per competir en un mercat globalitzat. Amb treballadors, proveïdors i clients repartits físicament per diverses ciutats i països, com millor gestioni les dades una organització, més gran serà la seva capacitat de reacció a la demanda del mercat i als seus competidors.

Les bases de dades són, avui dia, un pilar indispensable per gestionar tota la informació que gestiona una organització que vol ser competitiva. No obstant això, un cop assolit cert punt de desenvolupament en una empresa, quan el creixement és sostingut i l’objectiu és l’expansió, el dubte a què s’enfronten molts càrrecs directius i administradors de sistemes és si han de seguir fent servir un sistema de bases de dades o si haurien de plantejar-se fer el pas cap a un data warehouse. Quan és el moment adequat per fer el salt d’un sistema d’emmagatzematge de textos a un altre?

A mesura que a una empresa es comencen a acumular terabytes de big data procedents de múltiples fonts i el creixement obliga a dur a terme diverses tasques i anàlisis amb aquesta informació, tenir diferents bases de dades escampades pot convertir-se en un gran llast competitiu. El fet d’haver de fer consultes sobre cada base de dades de manera independent i sense poder fer anàlisis creuades de manera fluida és ineficient, insegur, lent i costós.

Quan l’emmagatzematge integrat de totes les dades és una necessitat apressant per al desenvolupament i expansió d’una empresa, la solució recomanada pels principals analistes de sistemes passa per implementar un data warehouse.

Què és un data warehouse?

Un data warehouse (també conegut com DHW) és una base de dades dissenyada per emmagatzemar, filtrar, extreure i analitzar grans col·leccions de dades (de proveïdors, clients, màrqueting, administració, recursos humans, bancs, etc.). La particularitat d’aquests sistemes és que estan desenvolupats específicament per treballar amb big data, cosa que permet visualitzar i analitzar de manera creuada la informació de manera simultània, sense haver de barrejar i consolidar resultats procedents de diverses fonts de dades.

Un data warehouse està dissenyat per separar els processos d’anàlisi i consulta de big data (més enfocats a la lectura de dades) dels processos transaccionals (centrats en l’escriptura). Aquest plantejament permet, per tant, a una empresa multiplicar el seu poder d’anàlisi sense impactar en els seus sistemes transaccionals i les necessitats de la gestió del dia a dia.

Els data warehouse són una eina molt recomanable quan es vol garantir que usuaris inexperts en la gestió de sistemes i bases de dades no puguin posar en risc la informació d’una empresa. Com que aquestes solucions fan servir una arquitectura a tres nivells, els usuaris finals dels DHW poden fer consultes sobre els seus magatzems de dades sense tocar o afectar de cap manera l’operació del sistema.

En síntesi, l’arquitectura d’un data warehouse es basa en tres nivells:

 • Nivell inferior: és el servidor, on es carreguen i s’emmagatzemen les dades.
 • Nivell intermedi: conté el motor de l’anàlisi que es fa servir per accedir a les dades.
 • Nivell superior: és el client front-end que presenta els resultats de les anàlisis mitjançant eines de visualització de dades.
Beneficis d’un data warehouse

Si s’hagués de resumir els beneficis d’un data warehouse es podria dir que és una eina indispensable per a qualsevol empresa moderna i amb ambició, ja que permet als responsables de la presa de decisions accedir a dades ràpidament mitjançant eines d’intel·ligència empresarial (business intelligence), clients SQL i altres aplicacions analítiques. A més, es caracteritzen per:

 • Separar el processat i anàlisi del big data de les bases de dades transaccionals, cosa que millora el rendiment de tots dos sistemes.
 • Consolidar el big data procedent de diverses fonts.
 • Aportar més qualitat, coherència i precisió a les dades que gestiona una empresa, cosa que redunda en una presa de decisions millor.
 • Com que tota la informació està dipositada en un mateix magatzem central es garanteix una millor qualitat de les dades i s’optimitza el temps necessari per a la generació d’informes i anàlisis.
 • Facilitar l’eliminació de registres duplicats, errors i informació inconsistent.
 • Incrementar la consistència als informes interns gràcies a la uniformització i centralització de les fonts de dades que gestionen els diversos departaments.
Diferències bàsiques entre una base de dades i un data warehouse
Base de dades Data Warehouse
Dissenyada per emmagatzemar dades d’un nombre molt limitat de fonts. Dissenyat per emmagatzemar dades d’un nombre il·limitat de fonts.
Eficaç per al processament d’operacions transaccionals. Eficaç per analitzar i agregar grans volums de dades.
La seva capacitat d’anàlisi i integració de dades és limitada. Permet visualitzar dades i extreure informes a partir de dades complexes de manera ràpida.
Implementació ràpida i menys costosa. Implementació inicial més costosa i laboriosa.
Idònia per veure l’estat actual d’una companyia. Eina idònia per estudiar l’evolució d’una companyia i fer projeccions a mitjà i llarg termini.

Al núvol o a un servidor local?

Els data warehouse es poden instal·lar a un servidor corporatiu o a un magatzem al núvol. Aquesta última fórmula comença a ser cada cop més comuna, ja que permet a les empreses afrontar d’una manera més pràctica i escalable la necessitat creixent d’accedir a més i més dades.

Entre els avantatges de tenir un data warehouse al núvol destaquen:

 • Seguretat i protecció de les dades durant tot el seu cicle de vida. Els proveïdors de serveis al núvol han d’extremar l’actualització diària dels seus protocols de seguretat i backup.
 • L’escalabilitat del sistema d’emmagatzematge és molt més fàcil.
 • Els DWH al núvol són més barats, perquè no comporten despeses inicials elevades de hardware i llicències de software propietari.
 • La instal·lació i posada en marxa d’un data warehouse és, generalment, més ràpida.
 • Els serveis al núvol es connecten més fàcilment amb altres serveis al núvol, cosa que al seu torn es tradueix en una millor eficiència dels sistemes.

Al seu torn, instal·lar un data warehouse a un servidor local corporatiu també té els seus avantatges:

 • Les solucions al núvol solen basar-se a servidors molt allunyats del client final, per la qual cosa a vegades es pot produir un lleuger retard en la consulta de les dades que algunes companyies no es poden permetre. La velocitat i la latència als serveis locals es pot gestionar millor internament, com a mínim als casos de negocis que se circumscriuen a una determinada localització geogràfica.
 • Hi ha més control sobre la seguretat dels servidors i l’accés a les dades, cosa que per a algunes empreses és una prioritat absoluta.
 • Si una empresa compta amb un equip de TI altament qualificat i hardware d’última generació, un data warehouse totalment controlat internament és una opció guanyadora.
Publicat per Susan Menéndez