T'expliquem per què Power BI és una de les millors eines d'anàlisi i visualització de dades per les empreses.

El data analysis és avui un requisit bàsic per a qualsevol empresa que vulgui ser competitiva, conèixer als seus clients i data-driven decisions. En aquest sentit, ja no és suficient tenir accés a les dades, sinó que analitzar-les i crear visualitzacions que afavoreixin la seva comprensió, és fonamental.

visualització de dades power bi

 

Avui en dia, existeixen una gran quantitat d'eines pensades per l'anàlisi de dades i la creació d'informes i gràfics. Escollir l'eina adequada és summament important, ja que no totes tenen les mateixes capacitats i, segons la que escollim, obtindrem un resultat o un altre. La qualitat i llegibilitat de la nostra visualització dependrà de l'eina que utilitzem i, per tant, és vital escollir una aplicació que s'adapti a les nostres necessitats. 

Bismart aposta per Power BI, un sistema predictiu i intel·ligent que té la capacitat de transformar les dades més complexes en visualitzacions o reports amb dissenys atractius i que propicien l'enteniment i la seva lectura.

 

Què és Power BI?

Power BI és un conjunt d'eines basades al núvol que faciliten a les empreses l'accés, l'anàlisi i la comprensió de les dades i, per tant, la presa de decisions basades en elles. De fet, Power BI va ser creada com una aplicació pensada per l'anàlisi empresarial i possibilita l'accés a les dades des de pràcticament qualsevol dispositiu. Així mateix, les dades són accessibles i poder ser compartides per qualsevol treballador de l'empresa i, a més, són actualitzades en temps real.

Power BI inclou tres programes: 

  • Power BI Desktop: Una app d'escriptori gratuïta que permet la transformació i visualització de dades, així com el desenvolupament d'informes o reports. 
  • Power BI Service: Aquest serven en línia (SaaS) té capacitats semblants a l'aplicació d'escriptori, però, a més a més, admet l'actualització de les dades en temps real per tal que els integrants de l'empresa puguin consultar la informació actualitzada en qualsevol moment, així com publicar-la i compartir-la. 
  • Power BI Mobile: Power BI també compta amb una aplicació mitjançant la qual es poden visualitzar els reports des de dispositius mòbils iOS, Android i Windows.

Aquest conjunt d'eines inclou les tècniques habituals com la previsió, l'agrupació i les mesures ràpides, així com d'altres més avançades com el llenguatge de fórmules DAX que proporciona un control absolut sobre el model. A més a més, també inclou funcionalitats d'intel·ligència artificial, sense necessitat de codi, amb les quals els usuaris poden accedir a informació que d'una altra manera seria indesxifrable. 

 

Per què escollir Microsoft Power BI?

El principal benefici de Power BI és que és una de les plataformes de visualització de dades que millor disseny i presentació de la informació permet —siguin gràfics, reports o altres tipus de visualitzacions—, així com inclou capacitats d'integració de dades molt completes i garanteix la seguretat de les dades. És a dir, aquest conjunt d'aplicacions propicia el desenvolupament de representacions gràfiques interactives que faciliten la comprensió de la informació i que, a més a més, són visualment impactants i interessants i es poden compartir amb qualsevol usuari de l'empresa. Així mateix, Power BI possibilita la personalització de tots els informes en una sola vista i inclou un sistema de seguretat i de govern de dades integrat que protegeix la informació i facilita el seu control i la seva gestió. 

Un altre dels avantatges competitius de Power BI és que incentiva la integració de dades, ja que té la capacitat de recopilar dades de nombrosos orígens i formats —siguin softwares locals o plataformes digitals—. Per exemple, accedeix tant a bases de dades relacionals o no relacionals, com a arxius Excel, CRM, Azure, SQL, o aplicacions web com Google Analytics o Google Ads.

En definitiva, els beneficis de Power BI són:

  • Connectivitat: Power BI té la capacitat d'importar dades en pràcticament qualsevol format i emmagatzemar-les en qualsevol font de dades —siguin entorns locals o al núvol—. A més a més, facilita la transformació i encreuament de dades de diferents orígens en una única vista. 
  • Compartir: En tractar-se d'una aplicació emmagatzemada al núvol, Power BI facilita que els informes puguin ser compartits amb qualsevol treballador o amb persones externes a l'empresa i clients. Això facilita que tots els departaments d'una empresa estiguin connectats i puguin consultar els informes dels altres departaments, promovent així la cooperació entre diferents àrees de negoci i les estratègies integrals i conjuntes. 
  • Utilitat transversal: Un altre dels aspectes clau d'aquesta eina és que és funcional i útil per a tots els departaments d'una companyia. La creació de dashboards s'adapta als requisits i necessitats de cada departament, i facilita i afavoreix l'activitat empresarial de tots els sectors d'una empresa. 
  • Actualització: A Power BI, les dades s'actualitzen automàticament i, per  la qual cosa, les empreses tenen la capacitat de prendre decisions en temps real.
  • Preu: Power BI Desktop i Power BI Mobile són aplicacions gratuïtes. També existeix l'eina de pagament mensual Power BI Pwo la qual, a més a més, permet la creació d'espais col·laboratius, inclou mesures de seguretat superiors i més capacitat d'emmagatzematge. 
Què pot aportar a la meva empresa?

Com ja s'ha mencionat, l'anàlisi de dades és avui un avantatge competitiu per a qualsevol negoci i, de fet, s'ha convertit en una necessitat. Disposar de dades de qualitat que siguin analitzades de la forma idònia permet a les empreses descobrir les seves fortaleses, els seus pain points i ineficiències, prendre data-driven decisions, advertir oportunitats i preveure escenaris futurs. Així mateix, l'anàlisi de dades és fonamental pel desenvolupament d'estratègies customer-centric, per diferenciar-se de la competència i per millorar les experiències dels usuaris. En definitiva, és una pràctica que ha d'estar present a tots els departaments d'una empresa: tant en l'àrea de màrqueting, com l'àrea comercial, de logística, d'operacions, de recursos humans, etc., per garantir el funcionament òptim de l'empresa en tots els àmbits. 

En aquest aspecte, Power BI se situa com una plataforma clau, ja que és capaç d'analitzar les dades aconseguint models poc visibles que permeten arribar a conclusions fiables i, per tant, prendre millors decisions i promoure estratègies de business intelligence més eficaces. 

A Bismart, com empresa partner Power BI de Microsoft, comptem amb experts que tenen una llarga experiència utilitzant aquesta eina. Si vols descobrir les nostres solucions Power BI pots fer-ho a la nostra pàgina web. 

Publicat per Núria Emilio