La visualització de dades és crucial per a una bona presa de decisions. Aquestes són les millors eines amb capacitats de visualització.

Avui, implantar una eina de business intelligence a la companyia no és només extreure, organitzar i emmagatzemar les dades generant una llista d'informes corporatius, és oferir a l'usuari informes que siguin impressionants, interactius i immediats.

Si l'usuari vol saber "quin territori va tenir una ratio de conversió de comandes més baixa el mes passat" vol poder-ho preguntar en el seu propi llenguatge i obtenir una resposta que li permeti veure directament el que està buscant i navegar fàcilment fins l'origen de la situació o els seus efectes col·laterals.

Si, a més, se li ofereix un resultat personalitzat, amb tota la informació que necessita en un mateix lloc, accés mòbil si cal, actualitzacions automàtiques tan sovint com faci falta i la possibilitat d'evolucionar o modificar el que està veient per adaptar-ho als seus requeriments específics, se li ofereix la llibertat d'explorar i descobrir noves perspectives i, en definitiva, prendre decisions oportunes, informades i segures a la seva empresa.

Business Intelligence

Quines eines podem fer servir per aconseguir tot això?

MS Excel

Excel no és la primera eina en què pensem quan parlem de visualització de dades en un sistema de business intelligence, però és l'eina analítica més utilitzada pels usuaris de negocis, gràcies a la seva accessibilitat. Cap altra solució té la capacitat d'arribar a mil milions d'usuaris a través d'eines que ja coneixen i fan servir. Avui, Excel ofereix funcionalitat end-to-end self-service BI a través de capacitats com Power Query, Power Pivot, Power View i Power Map. Amb l'accessibilitat d'Excel, la rigorositat que atorga la connexió als serveis analítics i la proliferació d'Office 365, es redueix la barrera d'entrada per a les empreses que vulguin començar a aprofitar els beneficis de la intel·ligència empresarial.

Power BI

Power BI, de la multinacional Microsoft, ens permet incorporar dades de diversos orígens i crear un model que permeti relacionar-los per a la seva visualització posterior. Tindrem la possibilitat d'analitzar la nostra informació i compartir-la amb altres usuaris de l'empresa tant online com offline, a l'oficina o a través de dispositius mòbils.

Per a això tenim a la nostra disposició els components següents:

 • Power BI Desktop: és l'eina en què es crearà la connexió de dades, el model i els informes.
 • Power BI Service: és el servei que permet publicar i compartir els informes perquè puguin ser visualitzats i editats per altres usuaris de la organització amb permisos.
 • Power BI Mobile: permet la generació de formats específics per a la seva visualització en terminals mòbils a partir de l'informe inicial.
 • Power BI Pro: es tracta d'una llicència de publicació per a organitzacions que necessiten integrar grans quantitats de dades per a un nombre elevat d'usuaris, amb refresc constant.
 • Power BI Embedded: permet la publicació dels informes Power BI a les nostres aplicacions i portals a través de serveis web, SDK i APIs, sense necessitat de llicència o autenticació per part de l'usuari final diferent de la de la mateixa aplicació.

La utilització d'objectes visuals a Power BI Desktop és una de les maneres més senzilles de generar i compartir informes amb les nostres dades. Compta amb multitud de visuals estàndard que s'incorporen als informes sense necessitat de programació (gràfics, taules, mapes interactius...), amb un Marketplace molt ampli mantingut per la comunitat d'usuaris i compta també amb la possibilitat de crear els nostres propis objectes visuals personalitzats i empaquetar-los com un arxiu perquè puguin ser importats a qualsevol informe Power BI que vulguem generar.

Si a més necessitem transformar i modelar les dades obtingudes de l'origen abans de pintar-les, podem executar funcions DAX per obtenir columnes i mètriques calculades.

Pyramid

Pyramid és un producte de l'empresa Pyramid Analytics, que s'enfoca en Business Analytics i té seu a Amsterdam. Ofereix serveis de self-service analytics, així com sistemes de BI.

Pyramid està format per sis mòduls: modelat, descoberta, fomulació, il·lustració, presentació i publicació. El mòdul d'il·lustració, que és el que ens interessa per a aquest post, permet als usuaris crear gràfics basats en dades, textos i infografies llestes per poder presentar-les o publicar-les. Pyramid ofereix 36 gràfics, que poden estendre a més de 150 visualitzacions diferents. En concret, aquesta eina ofereix:

 • Infografies dinàmiques.
 • Contingut reutilitzable que es pot compartir en presentacions i publicacions.
 • Text dinàmic basat en dades.
 • Visualitzacions compostes (imatges en capes SVG i raster).
 • Fluxos de treball vsuals personalitzats per il·lustrar processos.

Business Intelligence2

Tableau

Tableau és una empresa nord-americana adquirida recentment pel gegant de software de gestió de clients Salesforce. Gartner l'ha considerat líder al seu Quadrant Màgic durant diversos anys, encara que ha estat desbancada per Microsoft els últims anys.

Tableau és una eina de visualització de dades que ajuda a simplificar les dades i a convertir-les a formats molt fàcilment comprensibles. Aquesta eina permet la creació de dashboards i worksheets, a més d'una anàlisi de dades ràpida. Les visualitzacions que s'aconsegueixen amb Tableau són senzilles, de manera que fins i tot els usuaris no tècnics poden sortir-se'n fàcilment.

Amb Tableau podem:

 • Crear gràfics i dashboards que mostren KPIs.
 • Compartir informes i dashboards amb els membres de l'equip que tinguin accés a l'eina.
 • Explorar les dades fàcilment gràcies a una interfície d'usuari interactiva.
 • L'eina pot connectar-se amb més de 60 recursos de dades diversos com Microsoft SQL Server, Spark SQL, Amazon Redshift o Hadoop Hive Server.
QlikSense

QlikTech és una empresa fundada a Suècia el 1993 i que ara té la seu principal als EUA. És una empresa de business intelligence centrada en el business discovery.

La seva eina QlikSense permet que usuaris no tècnics puguin visualitzar dades i fer preguntes. L'objectiu de QlikSense és permetre preguntar i respondre les qüestions que sorgeixen de la representació gràfica de les dades.

QlikSense permet:

 • Explorar vistes visuals d'informació a través d'interaccions simples.
 • Fer qualsevol pregunta referent a la visualització de les dades.
 • Visualitzacions intel·ligents, innovadores, completament interactives i amb capacitat de reacció.
 • Explorar en qualsevol direcció.
 • Cerca intel·ligent.
 • Col·laborar i compartir la informació extreta de l'anàlisi visual.
Business Objects

Business Objects va néixer a París el 1990 i va ser adquirida per l'empresa alemanya SAP el 2008.

Business Objects ofereix una eina de reporting i business intelligence que permet als usuaris descobrir informació, analitzar i aconseguir insights de les dades i crear informes que permetin la visualització clara d'aquestes dades. Business Objects té dos productes, Business Objects Edge Edition, enfocat a empreses mitjanes, i Business Objects Enterprise, que va dirigit a grans corporacions.

Business Objects ofereix:

 • Crear visualitzacions de BI i dashboards que permeten avaluar riscos, millorar l'eficiència i destacar insights.
 • Autoservei de reporting ad-hoc, consulta i anàlisi.
 • Interacció amb informes i mètriques, fins i tot a través de dispositius mòbils.
 • Cerca i navegació de dades, frontals multidimensionals, espais de treball de BI.
 • Capes de metadades, control del cicle de vida dels objectes, eines multillenguatge...
Microstrategy

Microstrategy és una empresa nord-americana fundada el 1989 que ofereix software OLAP i BI.

L'eina de business intelligence de Microstrategy ofereix una plataforma que suporta dashboards interactius, informes formatejats, distribució d'informes, etc.

Amb Microstrategy podem:

 • Descobrir nous insights amb visualitzacions potents, gràcies a la seva biblioteca de gràfics.
 • Visualitzar dades ràpidament amb mapes, diagrames i gràfics.
 • Utilitzar visuals de tercers com D3 o crear els nostres propis gràfics amb el seu Visualization Builder i SDK.
 • Crear data discovery dossiers.

A l'hora d'escollir l'eina de visualització de dades haurem de tenir en compte aspectes com les seves capacitats de connexió amb les eines amb què comptem actualment, el cost de la llicència, quin tipus d'usuaris l'hauran de fer servir, la seva escalabilitat, la facilitat d'ús i el cicle de vida de producte que ofereix el seu fabricant.

Anna Farrés | Presales Manager

Publicat per Anna Farrés