Microsoft ha creat una nova solució completa exclusivament dedicada al data governance. Descobreix aquí les possibilitats i avantatges d'Azure Pureview.

Microsoft ha creat un nou software exclusivament dedicat al data governance. Pureview neix amb la voluntat de ser l'entorn on aplicar totes les polítiques de gestió, protecció, control i govern de dades en l'àmbit empresarial. Microsoft el defineix com "un servei unificat de governança de dades". Reinventar el data governance mai havia estat tan fàcil!

Azure Pureview es la nueva plataforma de data governance para empresas

En aquest article trobaràs...

Com ja hem explicat en nombroses ocasions, les dades s'han convertit en un actiu de valor per les empreses i inclús en un avantatge competitiu per l'activació del negoci i la diferenciació de la competència. A mesura que el valor de les dades ha anat en augment, la dificultat per gestionar-les i aprofitar-les sense caure en males pràctiques o realitzar inversions innecessàries, s'ha incrementat. Precisament per això, els processos de data governance s'han convertit en un dels aspectes fonamentals de l'activitat empresarial.

Importància i fonaments del data governance

Les empreses cada vegada treballen amb una major quantitat d'informació i, a mesura que una companyia creix, la suma de dades que necessita es multiplica. En aquest sentit, les polítiques de governança de dades són un aspecte primordial perquè les organitzacions puguin gestionar grans quantitats de dades i assegurar-se que són de qualitat (data quality), que compleixen amb les normes de protecció de dades i que estan protegides

Les funcions bàsiques de les polítiques de data governance van des d'escollir les tecnologies adequades d'emmagatzematge, anàlisi i integració de dades, fins a la creació de polítiques que garanteixin la precisió, qualitat i seguretat de les dades. Assegurar la integritat en cada procés, concretar la quantitat i forma de l'emmagatzematge, rastrejar les dades des del seu origen fins que són transformades en insights o habilitar restriccions i administrar autoritzacions d'accés, són algunes de les tasques decisives de la persona encarregada de custodiar el data governance en una organització.

 

¿Per què serveix Azure Pureview?

Azure Pureview és la nova proposta de Microsoft per afavorir processos de data governance, tant en entorns cloud, com en entorns multinúvol o SaaS. Microsoft descriu així les possibilitats del nou software: "Crea fàcilment un mapa holístic i actualitzat del teu panorama de dades amb processos automatitzats per a la detecció de les dades, la classificació de les dades confidencials i la determinació del llinatge complet de les dades. Permet que els consumidors de dades trobin dades valuoses i de confiança."

Entre les seves funcions més destacades  trobem el mapa de dades Pureview que permet la creació d'un mapa unificat de totes les dades de l'organització, amb capacitat d'automatitzar i administrar les metadades, classificar les dades amb etiquetes de confidencialitat i classificadors i integrar tots els sistemes de dades mitjançant les API d'Apache Atlas.
 
Pureview també inclou un catàleg de dades propi, mitjançant el qual es pot accedir a dades externes. El catàleg funciona com un motor de cerca intel·ligent que entén termes tècnics i empresarials i facilita la comprensió de les dades gràcies a la seva capacitat d'examinar metadades tècniques, corporatives, semàntiques i operatius associats. A més a més, el catàleg inclou un sistema de detecció del llinatge de dades que localitza les fonts d'origen, avalua si són de confiança i identifica el nivell de confidencialitat de les dades
 
Així mateix, Pureview afavoreix l'optimització de recursos de business intelligence gràcies a la capacitat d'examinar els entorns de treball de Power BI, Azure Data Factory i Azure Synapse Analytics, detectant recursos i llinatges de dades que es poden publicar automàticament al mapa de la plataforma. La comprensió de la cadena de subministrament de dades, des que les dades estan 'en brut' o raw, fins que són transformades en informació de valor; possibilita determinar ràpidament les anàlisis i reports ja existents.

 

Avantatges destacats d'Azure Pureview

A banda del que ja s'ha explicat i de simplificar i facilitar moltíssim els complicats processos de data governance, Pureview pot suposar nombrosos avantatges empresarials: 

  • Servei de governança de dades integral mitjançant el qual podràs controlar totes les dades de SQL i realitzar inspeccions i classificacions de dades de forma automàtica connectant SQL Server al mapa de dades Pureview.
  • Glossari de termes en llenguatge empresarial: Pureview incorpora un glossari empresarial que et permet organitzar termes en llenguatge empresarial sense necessitat d'utilitzar diccionaris d'Excel, importar diccionaris de dades dels quals ja disposes i detectar dades més fàcilment. 
  • Descobreix les dades confidencials de tota l'organització examinant visualment la ubicació de les dades confidencials mitjançant etiquetes o classificacions i explorant en profunditat els detalls de cada actiu de dades. A més a més, amb Pureview pots aplicar les etiquetes de confidencialitat de Microsoft Information Protection. 
  • Seguretat de dades: Pureview compta amb un servei integrat de seguretat i protecció de dades avalat per més de 3.500 experts en seguretat de dades. 
  • Data compliance: Amb Pureview podràs assegurar-te que la gestió, processament, trasllat i tractament de les dades compleix amb les normatives de protecció de dades de la UE.

Azure Pureview és, per tant, el servei idoni per dur a terme processos de data governance de forma senzilla, eficaç i amb total seguretat que les dades estan protegides, són de qualitat i estan llestes per ser utilitzades en processos de business intelligence.

 

Publicat per Núria Emilio