Què és un KPI, exemples i com utilitzar-los per optimitzar les teves estratègies de negoci?

Els KPI o indicadors clau de rendiment s'han convertit en un element imprescindible per l'activitat empresarial. La gran majoria d'empreses ja basen els seus objectius estratègics, plans estratègics i plans d'acció en KPI. No obstant això, no emprar els KPI adequats, malentendre el plantejament dels indicadors o no[...]