Què fem? - Recruitment

El mercat laboral està cada vegada més orientat al requeriment de perfils digitals, especialment relacionats amb el tractament, el processament i l'anàlisi de dades; així com amb el desenvolupament de solucions tecnològiques. No obstant això, els perfils professionals tecnològics i IT són dels més complexos de[...]