Fi de suport a Microsoft SQL Server 2008

Microsoft deixa de donar suport a SQL Server 2008 i SQL Server 2008 R2. Per a aquest tipus de programes, Microsoft ofereix suport i actualitzacions de seguretat per a tots els usuaris durant 5 anys i suport estès durant 5 anys més. Així, el suport estès de SQL Server 2008 i SQL Server 2008 R2 finalitza aquest any, ja[...]

Reporting Services i informes interactius i molt visuals

Qui diu que amb Reporting Services de Microsoft SQL Server no es pot disposar d'informes molt visuals i interactius, o quadres de comandament o dashboards?