Has de crear un visual amb múltiples categories? Descobreix 10 alternatives a l'ús de molts colors perquè els teus visuals no semblin un arc de Sant Martí!

La visualització és un dels factors més importants del reporting. Els visuals compleixen un paper fonamental en la democratització de les dades, ajudant els executius a entendre les dades per a poder prendre millors decisions. No obstant això, l'ús de massa colors pot jugar en la nostra contra, provocar confusió i donar-li un aspecte poc seriós al nostre informe. Mostrem 10 alternatives a l'ús de múltiples colors amb les quals aconseguiràs crear millors visuals.

Què és la visualització de dades?

La visualització de dades és una part essencial del business intelligence, sent un dels elements de més pes per a aconseguir que els usuaris de negoci entenguin les dades i puguin treure conclusions fàcilment. El reporting i la visualització de dades són aspectes fonamentals de l'anàlisi de dades i del procés de presa de decisions de negoci.

  • Vols dur la teva visualització de dades al següent nivell? No et perdis la nostra guia exclusiva en la qual trobaràs 10 consells per a utilitzar menys colors en un visual! Posa'ls en pràctica i explica'ns els resultats.

Guia: La importància del color en la 
visualització de dades

Aprèn a aplicar el storytelling sense usar 
damsiados colors en els teus visuals.

Descarrega la guia

 

Quin paper juga el color en el llenguatge visual?

El color juga un paper clau en la representació gràfica i, entre altres coses, serveix per a diferenciar entre elements. No obstant això, és habitual que els encarregats de desenvolupar els visuals s'enfrontin a una dicotomia: haver de representar moltes categories en un mateix gràfic, cosa que, habitualment, s'acaba transformant en gràfics molt semblants a un arc de Sant Martí. 

Com funciona el color?

El color és un element clau en la representació gràfica, però sovint ens trobem amb el repte de com utilitzar-lo de manera efectiva sense caure en l'excés. És important recordar que, en molts casos, menys és més. Provar de jugar amb diferents matisos d'un mateix color, agrupar categories amb el mateix color o fins i tot utilitzar altres elements visuals en lloc del color poden ser estratègies efectives per simplificar i millorar la comprensió dels visuals. Experimentar amb les diferents formes d'utilitzar el color pot obrir noves oportunitats per a comunicar de manera clara i efectiva les dades visuals.

L'ús excessiu de colors en un mateix visual pot generar l'efecte contrari al desitjat, generant confusió i provocant que la informació sigui intel·ligible.

Arribats a aquest punt us estareu preguntant: "Llavors, si hem de representar moltes variables, com ho fem?"

A Bismart, empresa parter Power BI de Microsoft, som experts en la visualització de dades amb Power BI. Els nostres analistes de dades i consultors BI han creat una llista de bones pràctiques respecte a l'ús de colors en els visuals.

A continuació mostrem 10 alternatives a l'ús de molts colors en un visual. Aplica-les, observa i explica'ns els resultats!

Descarrega't la guia amb els 10 consells clau per a tenir-los sempre a mà i optimitza la teva visualització de dades!

Guia: La importància del color en la 
visualització de dades

Aprèn a aplicar el storytelling sense usar 
damsiados colors en els teus visuals.

Descarrega la guia

 

10 maneres de fer servir menys colors en un visual

1. Prova d'utilitzar el mateix color en tot el visual

Si et trobes davant la pantalla d'un ordinador en el qual hi ha un visual massa colorit, prova d'aplicar el mateix color en tot el visual. Sembla absurd, però a vegades és necessari preguntar-nos: Per a què serveixen els colors? Quina és la seva funció? Normalment, separar categories. No obstant això, la majoria de gràfics ja estan pensats per a reflectir diferents ítems i els colors no són necessaris. 

Per exemple, en un gràfic de barres simple, les barres ja s'encarreguen de representar i separar els diferents elements. Per a què necessites diferents colors? Per a res.

demasiados-colores-en-un-visual-bismart

Font: Bismart

Comprova-ho per tu mateix. Crea un gràfic de barres en el qual cada barra sigui d'un color diferent. Després dissenya el mateix gràfic en un sol color i pregunta-li a un company: quin dels dos és més fàcil d'entendre?

2. Utilitza diferents matisos en lloc de diferents colors

Una bona manera de diferenciar elements a través del color és aplicar versions més clares i més fosques d'un mateix color en lloc de colors diferents. Així evitarem que el nostre gràfic tingui un aspecte poc seriós, a la vegada que ajudarem als receptors de l'informe a distingir entre categories. 

D'altra banda, les tonalitats també poden ser emprades per a donar o restar importància als ítems. L'ull humà està dissenyat per a percebre primer els colors més forts i, per tant, els tons serveixen per a destacar objectes per sobre d'uns altres.

diferentes-tonalidades-visual-bismart

Font: Bismart

De nou, t'animem a provar-ho. Seguint amb l'exemple anterior d'un gràfic de barres, pinta primer algunes barres en colors més forts i després fes el mateix en barres diferents. Torna a molestar al teu company i pregunta-li quins elements del gràfic creu que són els més importants.

3. Substitueix el color per altres elements visuals

Existeix un món més enllà del color. La majoria d'eines i plataformes de reporting contenen elements gràfics que permeten diferenciar visualment entre variables sense haver d'utilitzar diferents colors. Per exemple, en un gràfic de dispersió, en lloc de distingir els punts amb colors, podem recórrer a diferents símbols del mateix color. En un gràfic de barres, podem jugar amb la textura i els patrons, o bé amb l'opacitat. 

No obstant això, amb aquesta mena d'elements gràfics també hem d'anar amb compte. Igual que passa amb els colors, si en fem un ús excessiu, poden provocar que el visual no s'entengui.

4. Destaca una o poques categories

La comunicació és una part fonamental de la visualització de dades. Si el que vols és expressar idees sobre les dades a través del visual, és vital que, abans de dissenyar-lo, decideixis què vols emfatitzar. 

Pren-te uns segons de reflexió i pregunta't: Quina afirmació vull fer a través d'aquest visual? Quin element del visual m'ajuda a evidenciar aquesta afirmació?

Una vegada ho tinguis clar, destaca visualment aquest element i deixa en segon pla tots els altres

Fixa't en la imatge que apareix a continuació. Quin dels dos gràfics destaca millor un element?

destacar una categoría en un visualFont: Bismart

5. Combina diverses categories en una sola

Com ja hem vist, quan destaquem categories a través del color, estem classificant els elements del visual en dos grups: elements importants i elements de poca importància. 

En un gràfic amb moltes categories pot resultar eficaç agrupar les categories menys rellevants en una sola. Així aconseguirem simplificar el visual i que els receptors entenguin molt millor la informació. Si volem entrar en més detall, sempre podem desglossar i explorar les categories "no importants".

Si, per exemple, hem de representar visualment un gran nombre de països, en lloc de mostrar-los tots en el visual, podem agrupar-los en continents i reduir així el nombre d'elements. Evidentment, si el fem, és recomanable aplicar la metodologia top-down per tal que l'usuari final del quadre de comandament o report tingui la possibilitat d'explorar els països de cada continent si així ho desitja.

6. Mostra totes les categories, però agrupa-les per colors

En alguns tipus de visuals resulta impossible agrupar categories mostrant únicament les més importants, ja que les categories de menys significació són essencials per a expressar el missatge. En aquest cas, podem mostrar totes les categories, però agrupar les menys rellevants pintant-les del mateix color.

7. Fes servir etiquetes directes

Les etiquetes directes són una bona alternativa a l'ús de diferents colors, ja que permeten que, encara que un visual tingui  un sol color, els receptors distingeixin les variables. 

A més, les etiquetes expressen informació que els colors són incapaços de representar. Per exemple, imaginem que tenim un gràfic de barres en el qual cada barra representa una zona geogràfica. Amb diferents colors per a cada territori no aconseguirem que el receptor sàpiga de quin lloc estem parlant. No obstant això, si apliquem el mateix color en tot el gràfic, però etiquetem cada territori, sí.

etiquetasFont: Bismart

8. Sempre que no puguis aplicar etiquetes directes, fes servir tooltips

Els tooltips són aquelles etiquetes, comentaris o informació que apareixen en el visual quan l'usuari passa el ratolí per sobre d'un element. Per tant, a diferència de les etiquetes directes, els tooltips no apareixen constantment en pantalla i els usuaris només poden visualitzar un alhora. 

Això dificulta la comparació entre categories o la cerca ràpida d'una categoria concreta. En conseqüència, les etiquetes directes són més adequades per a detallar informació important. No obstant això, per a no omplir un visual d'etiquetes directes, podem recórrer als tooltips per a la informació menys significativa.

9. Prova de canviar el tipus de gràfic

Canviar el tipus de gràfic és la millor opció per a reduir els colors quan el missatge no ens permet agrupar o emfatitzar cap categoria.

En aquests casos, és recomanable buscar un visual que distingeixi clarament totes les categories a través de la posició perquè no sigui necessari fer-ho mitjançant el color. Seguint amb l'exemple del gràfic de barres, per a diferenciar els elements a través de la posició sempre serà més adequat un gràfic de barres dividides que un gràfic de barres apilades.

Triar un visual o un altre pot canviar per complet el storytelling del nostre dashboard. Per tant, dedicar diversos minuts a triar el visual adequat mai és una pèrdua de temps.

10. Small multiples

Existeix un tipus de visual o tècnica de visualització molt eficaç per a reduir el nombre de colors quan totes les altres opcions no ens serveixen: els "small multiples".

Aquesta tècnica consisteix en transformar un gràfic amb moltes categories en un gràfic per a cada categoria. És a dir, fer petits múltiples d'un mateix gràfic, donant un espai propi a cada categoria en lloc d'ajuntar-les totes en un mateix visual.

Els múltiples petits o small mutiples faciliten la visió de tendències en cada categoria, però dificulten l'anàlisi comparativa. Per tant, quan el que volem és suscitar la comparació, aquesta tècnica no és la més adequada.

Si vols transformar un gràfic en petits múltiples, no et preocupis. No has de crear de nou un gràfic per a cada categoria. La majoria d'eines de business intelligence automatitzen el procés. Per exemple, Power BI inclou l'opció "small multiples" des de 2020.

 

Conclusió

L'ús de diferents colors és el mètode més simple per a diferenciar elements d'un mateix visual. Tot i ser una tècnica eficaç, hem d'aplicar-la amb moderació i procurar que els nostres visuals no acabin semblant un arc de Sant Martí.

La pròxima vegada que estiguis creant un visual amb molts elements o variables, aplica alguna de les 10 tècniques esmentades en aquesta publicació. Els usuaris finals t'ho agrairan!

No oblidis descarregar la guia amb els 10 tips per a utilitzar menys colors en un visual si encara no l'has descarregat!

Guia: La importància del color en la 
visualització de dades

Aprèn a aplicar el storytelling sense usar 
damsiados colors en els teus visuals.

Descarrega la guia
Publicat per Núria Emilio